P-værdi - Definition, hvordan man bruger og fejlagtige fortolkninger

I statistisk hypotesetest er p-værdien (sandsynlighedsværdi) et sandsynlighedsmål for at finde de observerede eller mere ekstreme resultater, når nulhypotesen for en given statistisk test er sand. P-værdien er en primær værdi, der bruges til at kvantificere den statistiske signifikans af resultaterne af en hypotesetest. Hypotese Test Hypotese Test er en metode til statistisk slutning. Det bruges til at teste, om en erklæring vedrørende en populationsparameter er korrekt. Hypotese testning .

P-værdi

Hovedfortolkningen af ​​p-værdien er, om der er tilstrækkelig dokumentation til at afvise nulhypotesen. Hvis p-værdien er rimelig lav (mindre end niveauet for betydning), kan vi sige, at der er tilstrækkelig dokumentation til at afvise nulhypotesen. Ellers bør vi ikke afvise nulhypotesen.

Konklusionerne om hypotesetesten drages, når en tests p-værdi sammenlignes med niveauet for betydning, der spiller rollen som et benchmark. De mest typiske niveauer af betydning er 0,10, 0,05 og 0,01. Betydningsniveauet på 0,05 betragtes som konventionelt og det mest almindeligt anvendte.

Hvordan bruges P-værdi i hypotesetestning?

For at bruge p-værdien til hypotesetest skal du følge nedenstående trin:

  1. Bestem dit niveau af betydning (α). Betydningsniveauet skal generelt vælges i de første trin i udformningen af ​​en hypotesetest. De mest almindelige niveauer af betydning inkluderer 0,10, 0,05 og 0,01.
  2. Beregn p-værdien. Der er adskillige softwareapplikationer, der tilbyder beregningen. For eksempel tillader Microsoft Excel beregning af p-værdien ved hjælp af Data Analysis ToolPak.
  3. Sammenlign den opnåede p-værdi med signifikansniveauet (α) og træk de relevante konklusioner. Den generelle regel her er, hvis figuren er mindre end niveauet for betydning, så er der tilstrækkelig dokumentation til at afvise nulhypotesen for et eksperiment.

Graden af ​​statistisk signifikans varierer generelt afhængigt af signifikansniveauet. For eksempel betragtes en p-værdi, der er mere end 0,05, som statistisk signifikant, mens et tal, der er mindre end 0,01, betragtes som meget statistisk signifikant.

Fejlfortolkninger af P-værdien

I statistik Grundlæggende statistik Begreber for økonomi En solid forståelse af statistik er meget vigtigt for at hjælpe os med bedre at forstå økonomi. Desuden kan statistiske begreber hjælpe investorer med at overvåge, p-værdien kan virkelig betragtes som et af de mest almindeligt fejlagtede begreber. Den største misforståelse om begrebet er, at det er en sandsynlighed for, at nulhypotesen er sand (eller det er en sandsynlighed for, at den alternative hypotese er falsk).

I virkeligheden bestemmer p-værdien ikke sandsynligheden for, at nulhypotesen er sand, men blot indikerer sandsynligheden for at støde på resultaterne af en undersøgelse mindst lige så ekstrem som de faktisk observerede resultater, hvis nulhypotesen er sand. Med andre ord indikerer det sandsynligheden for at have nok beviser til at afvise eller ikke afvise nulhypotesen.

Yderligere ressourcer

Finance tilbyder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende finansressourcer være nyttige:

  • Forventet værdi Forventet værdi Forventet værdi (også kendt som EV, forventning, gennemsnit eller middelværdi) er en langsigtet gennemsnitsværdi af tilfældige variabler. Den forventede værdi angiver også
  • Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests I statistikker er ikke-parametriske tests metoder til statistisk analyse, der ikke kræver en fordeling for at imødekomme de krævede antagelser, der skal analyseres
  • Prøveudvælgelsesforstyrrelse Prøveudvælgelsesforstyrrelse Prøveudvælgelsesforstyrrelse er den bias, der skyldes manglende evne til at sikre korrekt randomisering af en populationsprøve. Fejlene ved prøveudvælgelsen
  • Total sandsynlighedsregel Total sandsynlighedsregel Den samlede sandsynlighedsregel (også kendt som loven om total sandsynlighed) er en grundlæggende regel i statistikker vedrørende betinget og marginal