Teambuilding - Oversigt, eksempler, liste over bedste ledelsesaktiviteter

Teambuilding henviser til de aktiviteter, som grupper af mennesker foretager for at øge deres motivation Medarbejdermoral Medarbejdermoral defineres som den samlede tilfredshed, udsigter og følelser af velvære, som en medarbejder har på arbejdspladsen. Med andre ord henviser det til, hvordan tilfredse medarbejdere har deres arbejdsmiljø. Medarbejdermoral er vigtig for mange virksomheder på grund af dens direkte indvirkning på og øger samarbejdet. Mange mennesker bruger sætningerne "teambuilding" og "teamwork" om hinanden. De er dog to forskellige begreber. Mens teambuilding lægger vægt på oprettelse af grupper, understreger teamwork disse gruppers funktioner.

Teambuilding - en gruppe, der arbejder på en udfordring

Selvom teambuildingaktiviteter er beregnet til at øge sammenhængskraft og samarbejde, forstår mange medarbejdere ikke, hvordan det at bruge spil en dag på at spille spil kan hjælpe dem med at binde sig. Sandheden er, hvordan ledere bruger teambuilding i deres organisationer Virksomhedsstruktur Virksomhedsstruktur henviser til organisationen af ​​forskellige afdelinger eller forretningsenheder inden for en virksomhed. Afhængigt af en virksomheds mål og branchen hjælper med at forme deres medarbejderes holdning til processen.

Som sådan bør ledere søge at forstå teambuilding bedre, da det vil hjælpe med at øge deres effektivitet. Mere specifikt bør ledere være interesserede i at lære de egenskaber, der skaber store hold, og teknikkerne og relevansen af ​​teambuilding.

Hvad gør et team effektivt?

Et stort antal forskningsundersøgelser er blevet gennemført for at fastslå, hvordan et effektivt team ser ud. De fleste af disse undersøgelser er enige om, at følgende træk er de vigtigste for teambuilding:

EgenskabBeskrivelse
Definition af det primære målHovedfunktionen ved dannelse af gruppen skal gøres klar lige uden for flagermusen. Den bedste måde at definere dette formål på er ved at sætte solide og målbare mål. På denne måde ved hvert teammedlem nøjagtigt, hvordan hans eller hendes arbejde bidrager til at nå det organisatoriske mål.
Hyppig kommunikationEt andet aspekt, der udgør et effektivt team, indebærer åbne og gratis kommunikationskanaler. Der skal være konstant kommunikation ikke kun mellem teammedlemmerne, men også mellem teamet og hele organisationen. På denne måde vil teammedlemmer altid have de oplysninger, de har brug for til at påtage sig deres roller.
Ansvar og dedikationNår teammedlemmer er opmærksomme på, hvilke forventninger der skal opfyldes, er de mere klar til at blive holdt ansvarlige for deres beslutninger og arbejde. Tilsvarende er disse teammedlemmer villige til at træffe proaktive foranstaltninger for at afslutte de tildelte opgaver inden for en given tidsramme.

Samlet set er medlemmer af et godt team ikke kun opmærksomme på målene, men de forpligter sig også helhjertet til at nå de fastsatte mål.

Laissez-faire Form for lederskabEt andet træk ved et effektivt team er, at det praktiserer delegativt lederskab. Hvad dette betyder er, at medlemmerne er parate til at tage lederstillinger, når situationer kræver det. Denne stil med fælles ledelse fremmer et fælles ansvar, og det hjælper med at øge medlemmernes motivation og produktivitet.

Metoder til teambuilding

Det er ikke nok at bestemme de egenskaber, der udgør effektive teams. Ledere har også brug for at lære, hvordan de kan gå om at opbygge disse træk i deres hold. Når du danner et hold, er dette nogle af de trin, man skal følge:

Gør holdets mål og mål klare

At gøre målene klare er afgørende for succesen for ethvert projekt. Det betyder, at hver leder skal starte med at give omfattende forklaringer på, hvordan hvert teammedlems handlinger hjælper med at nå hovedmålene. Bortset fra at gøre målene kendt, skal lederne også etablere de specifikke aktiviteter, som medlemmerne skal prioritere. På denne måde ved hvert medlem nøjagtigt, hvornår og hvor hans hjælp er påkrævet.

Med klare mål er det også lettere for medlemmerne at se, hvordan deres personlige karrieremål stemmer overens med et projekts mål. Uden denne klarhed kan mange medarbejdere fokusere på at nå deres egne mål på holdets bekostning. Den gode ting er, at hvis der er åbne kommunikationskanaler Netværk og opbygning af relationer (del 2) Denne artikel er en del af en række nyttige tip, der hjælper dig med at finde succes i din karriere og helheden i din livserfaring. Mens tekniske færdigheder får os ansat til vores foretrukne stilling, hjælper bløde færdigheder os med at kommunikere og samarbejde effektivt på arbejdspladsen. Bløde færdigheder som at vide, hvordan man kommer sammen med andre mennesker, kan medarbejdere altid spørge, hvordan deres personlige mål er relateret til organisationens.

Vælg teammedlemmer klogt

Når det kommer til at vælge teammedlemmer, er der tre nøgleaspekter, som man bør overveje - individualisme, flerdimensionalitet og niveauet for holdets færdigheder.

  • Det er en velkendt kendsgerning, at nogle individer altid vil få bedre teammedlemmer end andre. Det er også kendt, at enkeltpersoner med beslutsomhed kan lære at fungere som en enhed. En individualist er en, der kan lide at sætte sine interesser foran hans teammedlemmers. Sådanne mennesker udmærker sig i uafhængige roller, hvor de skal arbejde individuelt. Der er dog også kollektivister. Dette er en person, der kan lide samarbejde og trives bedre, når han eller hun er en del af en gruppe. Selvom en kollektivist gør et bedre teammedlem, er det i nogle situationer de uafhængige opgaver, der hjælper hele gruppen med at få succes. En leder kan dog være nødt til at gøre en større indsats, når han beskæftiger sig med individualister.
  • En anden ting, som ledere skal gøre, er at finde en balance mellem forskellige teammedlemmers erfaring og færdigheder. Det betyder at distribuere arbejde jævnt baseret på medlemmernes styrker. På den note bør nye medlemmer også lære at arbejde som en fuldt fungerende del af teamet. Ledere bliver muligvis nødt til at samarbejde disse nye medlemmer med dem, der har erfaring med at vejlede dem.
  • Teamdiversitet er mere end bare en kombination af færdigheder. Det henviser også til, hvordan mennesker fra forskellige kulturer, køn og racer arbejder sammen for at nå mål. Diversity Diversity Management Diversity management fremmer større inddragelse af medarbejdere fra forskellige baggrunde i en organisations struktur gennem politikker og programmer. kan være afgørende, da det gør det muligt for teammedlemmer at se mål fra forskellige perspektiver og komme på den bedste måde at nå dem på.

Investering i teambuilding - et team, der arbejder med ledelse

Hvorfor investere i teambuilding?

At nå mål

I en teambuilding-indstilling blev formålet med og reglerne for teambuilding-aktiviteterne gjort klart for medlemmerne i starten. Opgaver delegeres derefter til medlemmerne afhængigt af deres styrker, erfaring og færdigheder. Dette hjælper medlemmerne med at arbejde for at nå hovedteamets mål. En sådan praksis oversættes til forbedret arbejdsindsats, da medarbejderne lærer at arbejde sammen om at nå organisatoriske mål Corporate Strategy Corporate Strategy fokuserer på, hvordan man styrer ressourcer, risiko og afkast på tværs af et firma i modsætning til at se på konkurrencemæssige fordele i forretningsstrategi.

At fremme konkurrence

Intet motiverer et underpresterende team til at arbejde hårdere end sund konkurrence. De fleste teambuildingaktiviteter involverer forskellige hold, der konkurrerer om at nå et specifikt mål. Uanset om et hold mister eller kommer triumferende ud, er oddsene, at medlemmerne vil blive drevet til at give deres bedste. Dette motiverer ikke kun medarbejderne, men det tilskynder dem også til at anvende dette princip på arbejdspladsen. Konkurrence har vist sig at forbedre arbejdstagernes produktivitet.

At opbygge ansigt til ansigt-interaktioner

Når medarbejdere bliver bedt om at arbejde sammen om en opgave, kommunikerer de ofte via e-mail eller online chatfora. Selvom dette kan være effektivt, har ansigt til ansigt interaktion ofte værdifulde fordele. Ikke kun hjælper det med at reducere forvirring, det gør også at arbejde sammen til en mere social oplevelse.

Resumé

Teambuilding er processen med at øge et teams sammenhængskraft, produktivitet og effektivitet ved at komme med aktiviteter, der kræver, at medlemmer arbejder sammen. Denne proces er afhængig af en række aspekter for at garantere dens succes. Disse inkluderer faktorer såsom gode kommunikationsevner, klarhed i mål, delt lederskab og en følelse af ansvarlighed.

Ud over de ovennævnte træk skal ledere være forsigtige, når de vælger hold. Mere specifikt skal de vælge hold baseret på mangfoldighed og færdighedsniveauer. Samlet set hjælper teambuilding virksomheder med at nå mål og fremme sund konkurrence.

Yderligere ressourcer

Tak, fordi du læste Finance guide til teambuilding og dens relaterede aktiviteter. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende ressourcer være nyttige:

  • Virksomhedsudvikling Virksomhedsudvikling Virksomhedsudvikling er gruppen i et selskab, der er ansvarlig for strategiske beslutninger for at vokse og omstrukturere sin virksomhed, etablere strategiske partnerskaber, engagere sig i fusioner og opkøb (M&A) og / eller opnå organisatorisk ekspertise. Corp Dev forfølger også muligheder, der udnytter værdien af ​​virksomhedens forretningsplatform.
  • Interpersonelle færdigheder Interpersonelle færdigheder Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, der kræves for effektivt at kommunikere, interagere og arbejde med enkeltpersoner og grupper. Dem med gode interpersonelle færdigheder er stærke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og betragtes ofte som "gode med mennesker".
  • Ledelsesegenskaber Lederskabsegenskaber Ledelsesegenskaber refererer til personlige egenskaber, der definerer effektive ledere. Ledelse henviser til en persons eller en organisations evne til at vejlede enkeltpersoner, teams eller organisationer mod opfyldelse af mål og mål. Ledelse spiller en vigtig funktion i ledelsen
  • Netværk og opbygning af relationer (del 1) Netværk og opbygning af forhold (del 1) Denne artikel er en del af en række nyttige tip, der hjælper dig med at finde succes inden for netværk inden for din virksomhed. Netværk spiller en vigtig rolle i vores professionelle liv, startende fra vores jobsøgning, fortsætter med at blive medlem og arbejde i en virksomhed og endelig fremme vores karriere.