NORM.S.DIST-funktion - Excel Standard Normalfordeling

NORM.S.DIST-funktionen er kategoriseret under Excel Statistiske funktioner Funktioner Liste over de vigtigste Excel-funktioner for finansanalytikere. Dette snydeark dækker 100'ere af funktioner, der er vigtige at kende som en Excel-analytiker. Den beregner standard normalfordelingsfunktionen for en given værdi. NORM.S.DIST-funktionen kan bruges til at bestemme sandsynligheden for, at en tilfældig variabel, der er standard normalt fordelt, ville være mindre end 0,5.

I finansiel analyse Finansiel analytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens jobbeskrivelse nedenfor giver et typisk eksempel på alle de færdigheder, uddannelse og erfaring, der kræves for at blive ansat til et analytikerjob i en bank, institution eller et selskab. Udfør økonomisk prognose, rapportering og operationelle metrics tracking, analyser økonomiske data, opret økonomiske modeller, NORM.S.DIST hjælper med at beregne sandsynligheden for at blive mindre end eller lig med en bestemt værdi i en standard normalfordeling. For eksempel kan den bruges til ændringer i prisindekserne, hvor aktiekurser antages at være normalfordelt.

Formel

= NORM.S.DIST (z, kumulativ)

NORM.S.DIST-funktionen bruger følgende argumenter:

  1. Z (krævet argument) - Dette er den værdi, som vi ønsker distributionen for.
  2. Kumulativt (krævet argument) Dette er det logiske argument, der angiver den distributionstype, der skal returneres.

Hvis “kumulativ” = Sand (normal kumulativ fordelingsfunktion), returneres området under kurven til venstre for “x”. Det vil sige, det vil bruge den kumulative fordelingsfunktion.

Hvis “kumulativ” = Falsk (normal tæthedsfunktion), returneres kurvens højde ved “x”. Det vil sige, det vil bruge sandsynlighedsdensitetsfunktionen. Så middelværdien = 0 og standardafvigelsen = 1.

Hvordan bruges Standard Normal Distribution-funktionen i Excel?

For at forstå anvendelsen af ​​NORM.S.DIST-funktionen, lad os overveje et eksempel på en normal normalfordeling:

Eksempel 1

Antag, at vi får z = 1.333.

Formlen, der anvendes her til den kumulative fordelingsfunktion, er:

Standard normalfordeling

Vi får resultatet nedenfor:

NORM.S.DIST-funktion

Formlen, der anvendes til beregning af sandsynlighedsfordelingsfunktionen, er:

NORM.S.DIST-funktion - Eksempel 1

Vi får resultatet nedenfor:

NORM.S.DIST-funktion - Eksempel 1a

Et par noter om NORM.S.DIST-funktionen

  1. NORM.DIST () -funktionen refererer til enhver normalfordeling, mens NORMSDIST () -kompatibilitetsfunktionen og NORM.S.DIST () -konsistensfunktionen henviser specifikt til enhedens normalfordeling.
  2. #VÆRDI! error - Opstår, når et af de givne argumenter er ikke-numeriske eller er en ikke-logisk værdi.
  3. S.DIST er et specielt tilfælde af NORM.DIST. Hvis vi lader gennemsnittet være lig med 0 og standardafvigelsen lig med 1, svarer beregningerne for NORM.DIST til dem for NORM.S.DIST.
  4. NORM.S.DIST-funktionen blev introduceret i MS Excel 2010 som erstatning for NORMSDIST-funktionen.

Klik her for at downloade eksempelfilen til Excel

Yderligere ressourcer

Tak for din læsning af Finance's guide til Excel Standard Normal Distribution-funktionen. Ved at tage dig tid til at lære og mestre disse funktioner, fremskynder du din økonomiske analyse betydeligt. Hvis du vil vide mere, skal du tjekke disse yderligere finansressourcer:

  • Excel Finance-funktioner Excel for Finance Denne Excel for Finance-guide lærer de 10 bedste formler og funktioner, du skal vide for at være en god finansanalytiker i Excel. Denne vejledning indeholder eksempler, skærmbilleder og trinvise instruktioner. I sidste ende skal du downloade den gratis Excel-skabelon, der indeholder alle de økonomifunktioner, der er dækket af vejledningen
  • Avanceret Excel Formel Course
  • Avancerede Excel-formler, du skal kende Avancerede Excel-formler skal vide Disse avancerede Excel-formler er vigtige at kende og tager dine økonomiske analysefærdigheder til det næste niveau. Avancerede Excel-funktioner, du skal kende. Lær de 10 bedste Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse bruger regelmæssigt. Disse færdigheder vil forbedre dit regnearkarbejde i enhver karriere
  • Excel-genveje til Windows og Mac Excel-genveje til PC Mac Excel-genveje - Liste over de vigtigste og mest almindelige MS Excel-genveje til pc- og Mac-brugere, økonomi, regnskabsyrker. Tastaturgenveje fremskynder dine modelleringsfærdigheder og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigation, bånd, indsæt special, databehandling, formel- og celleredigering og andre genveje