Diffusion of Innovation - Definition, Rationale and Adopter Categories

Diffusion of Innovation (DOI) er en teori, der blev populariseret af amerikansk kommunikationsteoretiker og sociolog, Everett Rogers, i 1962, der sigter mod at forklare, hvordan, hvorfor og i hvilken hastighed et produkt, en tjeneste eller en proces spredes gennem en befolkning eller et socialt system Køber Typer Købertyper er et sæt kategorier, der beskriver forbrugernes forbrugsvaner. Forbrugeradfærd afslører, hvordan man appellerer til mennesker med forskellige vaner. Med andre ord forklarer diffusionen af ​​innovation den hastighed, hvormed nye ideer og teknologi spredes. Udbredelsen af ​​innovationsteori bruges i vid udstrækning af marketingfolk AIDA Model AIDA-modellen, der står for Attention, Interest, Desire og Action model, er en model for reklameeffekt, der identificerer de faser, som en person skal forstå den hastighed, hvormed forbrugerne sandsynligvis er at vedtage et nyt produkt eller en ny tjeneste.

Spredning af innovation

Begrundelse bag spredning af innovation

Vedtagelsen af ​​et nyt produkt, en tjeneste eller en idé Immaterielle aktiver I henhold til IFRS er immaterielle aktiver identificerbare, ikke-monetære aktiver uden fysisk substans. Som alle aktiver er immaterielle aktiver dem, der forventes at skabe økonomisk afkast for virksomheden i fremtiden. Som et langsigtet aktiv strækker denne forventning sig ud over et år. er ikke et dagligt fænomen - det sker ikke samtidigt på tværs af alle mennesker i et socialt system. Ifølge forskning viser forbrugere, der tidligere vedtager en innovation, andre egenskaber end en, der senere vedtager en innovation. Derfor er det vigtigt for marketingfolk at forstå karakteristika for hvert segment, der enten hjælper eller forhindrer vedtagelsen af ​​en innovation.

I diffusionen af ​​innovationsteori er der fem adoptererkategorier:

  1. Innovatorer : Karakteriseret af dem, der ønsker at være de første til at prøve innovationen.
  2. Tidlige adoptere : Karakteriseret af dem, der er fortrolige med forandring og vedtager nye ideer.
  3. Tidlig majoritet : Karakteriseret af dem, der vedtager nye innovationer før gennemsnittet. Der er imidlertid behov for beviser for, at innovationen fungerer, før denne kategori vil indføre innovationen.
  4. Sen majoritet : Karakteriseret af dem, der er skeptiske over for forandringer og kun vil vedtage en innovation, efter at den er blevet generelt accepteret og vedtaget af flertallet af befolkningen.
  5. Laggards : Karakteriseret af dem, der er meget traditionelle og konservative - de er de sidste, der skifter til nye teknologier. Denne kategori er den sværeste at appellere til.

Rogers giver fordelingen af ​​de fem adoptererkategorier som følger: Innovatorer repræsenterer de første 2,5% af gruppen, der vedtager en innovation, efterfulgt af 13,5% som tidlige adoptere, 34% som tidlige flertal, 34% som sene flertal og endelig 16 % som bagud. Bemærk, at størrelsen på laggards-kategorien er meget større end innovatorkategorien i den modsatte ende af spektret.

Diffusion of Innovation - Distribution Chart

Diffusion of Innovation: Innovators

Innovatorer er dem, der ønsker at være de første til at erhverve et nyt produkt eller en ny tjeneste. De er risikotagere, prisfølsomme og er i stand til at klare en høj grad af usikkerhed Volatilitet Volatilitet er et mål for frekvensen af ​​udsving i værdipapirets pris over tid. Det angiver risikoniveauet forbundet med kursændringer i et værdipapir. Investorer og handlende beregner et værdipapirs volatilitet for at vurdere tidligere variationer i priserne. Innovatorer er afgørende for succesen med ethvert nyt produkt eller ny service, da de hjælper det med at få markedsaccept.

For eksempel betragtes personer, der overnatter uden for en biograf for at være de første til at købe den første forestilling til en film, som innovatorer.

Diffusion of Innovation: Early Adopters

Tidlige adoptere er dem, der ikke er lige så risikovillige som innovatører og typisk venter, indtil produktet eller tjenesten modtager nogle anmeldelser, før de foretager et køb. Tidlige adoptere kaldes ”influencers” eller “opinionsledere” og betragtes ofte som rollemodeller inden for deres sociale system. De er nøglen til at hjælpe spredningen af ​​et produkt eller en tjeneste med at opnå "kritisk masse".

Derfor, hvis de tidlige adoptere af et produkt eller en tjeneste er små, vil det samlede antal mennesker, der adopterer produktet eller tjenesten sandsynligvis også være lille. Personer, der venter et par dage og bruger lidt tid på at læse anmeldelser, inden de går på film, betragtes som tidlige adoptere.

Spredning af innovation: tidlig majoritet

Tidlige flertal repræsenterer størstedelen af ​​markedet - 34%. Tidlige flertal tager ikke risikovillighed og venter typisk, indtil et produkt eller en tjeneste testes eller bruges af en betroet peer. Disse personer er kloge og vil købe ting, der er bevist, at de fungerer.

Enkeltpersoner, der går i film, efter at det har været ude flere uger og fået gode anmeldelser og opnået overskud i billetkontoret, er tidlige flertal.

Spredning af innovation: sen majoritet

Sent flertal repræsenterer også en vigtig procentdel af markedet - 34%. Sene flertal er den sidste store gruppe af forbrugere, der kommer ud på markedet. De betragtes som konservative og er ofte teknologisk genert, meget omkostningsfølsomme, skeptiske og forsigtige med at købe. Derudover er sene flertal ofte gruppepres til at købe produktet eller tjenesten.

Folk, der venter på, at en film bliver tilgængelig online eller på Netflix, betragtes som sene flertal.

Diffusion of Innovation: Baggards

Laggards er de sidste, der vedtager et nyt produkt eller en ny tjeneste. De kan ikke lide ændringer og kan fortsætte med at stole på traditionelle produkter eller tjenester, indtil de ikke længere er tilgængelige. Med andre ord antager de typisk kun den nye teknologi, når de næsten er tvunget til det.

Laggards fanger måske endelig en hitfilm, når den vises på netværks-tv.

Betydningen af ​​spredning af innovation

Diffusionen af ​​innovationsteori forklarer den hastighed, hvormed forbrugerne vil vedtage et nyt produkt eller en ny tjeneste. Derfor hjælper teorien marketingfolk med at forstå, hvordan tendenser opstår, og hjælper virksomheder med at vurdere sandsynligheden for succes eller fiasko ved deres nye introduktion. Ved at bruge diffusionen af ​​innovationsteori kan virksomheder forudsige, hvilke typer forbrugere der vil købe deres produkt / service og skabe effektive markedsføringsstrategier for at skubbe accept gennem hver kategori.

Relaterede målinger

Finans er den officielle udbyder af Financial Modellering and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram, der er designet til at omdanne enhver til en verdensklasse finansanalytiker. For at fortsætte med at lære og udvikle din viden om økonomisk analyse anbefaler vi stærkt de yderligere finansressourcer nedenfor:

  • Konkurrencemæssig intensitet Konkurrencemæssig intensitet Konkurrencemæssig intensitet kan defineres som det omfang, hvor virksomheder inden for en bestemt branche udøver pres på hinanden. Noget konkurrenceniveau
  • Efterspørgselskurve Efterspørgselskurve Efterspørgselskurven er en linje, der viser, hvor mange enheder af en vare eller tjeneste der vil blive købt til forskellige priser. Prisen afbildes på den lodrette (Y) akse, mens mængden er plottet på den vandrette (X) akse.
  • Usynlig hånd Usynlig hånd Begrebet "usynlig hånd" blev opfundet af den skotske oplysningstænker, Adam Smith. Det henviser til den usynlige markedskraft, der bringer et frit marked i ligevægt med niveauer af udbud og efterspørgsel ved handlinger fra egeninteresserede individer.
  • Netværkseffekt Netværkseffekt Netværkseffekten er et fænomen, hvor nuværende brugere af et produkt eller en tjeneste på en eller anden måde drager fordel af, når produktet eller tjenesten vedtages af yderligere brugere. Denne effekt skabes af mange brugere, når værdien tilføjes deres brug af produktet. Det største og mest kendte eksempel på en netværkseffekt er Internettet.