T.DIST-funktion - T-distribution Excel-formel, T-værdi-Excel-formel

T.DIST-funktionen er kategoriseret under Excel Statistiske funktioner Funktioner Liste over de vigtigste Excel-funktioner for finansanalytikere. Dette snydeark dækker 100'ere af funktioner, der er vigtige at kende som en Excel-analytiker. Det beregner T-fordeling. T-fordelingen er en kontinuerlig sandsynlighedsfordeling, der ofte bruges til at teste hypoteser om små prøvedatasæt. Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger T Distribution Excel-formlen og T Value Excel-funktionen trin for trin.

Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens jobbeskrivelse nedenfor giver et typisk eksempel på alle de færdigheder, uddannelse og erfaring, der kræves for at blive ansat til et analytikerjob i en bank, institution eller virksomhed. Udfør økonomisk prognose, rapportering og operationelle metrics tracking, analyser finansielle data, opret økonomiske modeller, T.DIST bruges i porteføljerisikoanalyse. Det bruges til at modellere aktivafkast for at tage sig af tunge haler. Dette er, da T-fordelingen inkluderer federe haler, hvilket giver højere værdier ved risiko ved høje konfidensniveauer.

T.DIST-funktionen blev introduceret i Excel 2010 og er derfor ikke tilgængelig i tidligere versioner.

Formlen

= T.FORDELING (x, frihedsgrad, haler)

T.DIST-funktionen bruger følgende argumenter:

 1. X (krævet argument) - Dette er den numeriske værdi, som vi ønsker at evaluere T-fordelingen med.
 2. Deg_freedom (krævet argument) - Et heltal, der angiver antallet af frihedsgrader.
 3. Haler (krævet argument) - Dette specificerer antallet af distributionshaler, der skal returneres. Hvis haler = 1, returnerer T.DIST den en-halede distribution. Hvis haler = 2, returnerer T.DIST den to-halede distribution.

Sådan bruges T Distribution Excel-funktionen

For at forstå anvendelsen af ​​T.DIST-funktionen, lad os overveje et par eksempler:

Eksempel 1

Antag, at vi får følgende data:

T Distributionsfunktion i Excel

Hvis vi vil beregne funktionens værdi ved x = -1, kan det gøres ved hjælp af nedenstående formel:

T.DIST-funktion - Eksempel 1

Vi får resultatet nedenfor:

T.DIST-funktion - Eksempel 1a

Det resultat, vi får, er 82,95%.

Hvis vi vil beregne funktionens værdi ved x = 1, kan det gøres ved hjælp af nedenstående formel:

T Distribution Excel-funktionseksempel

Vi får resultatet nedenfor:

Eksempel på værdi for Excel-funktion

Det resultat, vi får, er 23.036%.

Ting at huske om T Value Excel-funktionen

 1. #NUM! fejl - Opstår, når :
  1. Den givne kumulative er SAND og frihedsgrad <1.
  2. Den givne kumulative er FALSE og frihedsgrad <0.
 2. VÆRDI! error - Opstår, når de givne argumenter er ikke-numeriske.
 3. Argumenterne for frihed og haler er afkortet til heltal.
 4. # DIV / 0-fejl - Opstår, når den givne kumulative er FALSK, og frihedsgrad er lig med 0.

Klik her for at downloade eksempelfilen til Excel

Yderligere ressourcer

Tak for at læse Finance's guide til T Distribution Excel-funktionen og T Value Excel-funktionen! Ved at tage dig tid til at lære og mestre disse funktioner, fremskynder du din økonomiske analyse betydeligt. Hvis du vil vide mere, skal du tjekke disse yderligere finansressourcer:

 • Excel-funktioner til økonomi Excel til økonomi Denne Excel til finans-guide vil lære de top 10 formler og funktioner, du skal vide for at være en god finansanalytiker i Excel. Denne vejledning indeholder eksempler, skærmbilleder og trinvise instruktioner. I sidste ende skal du downloade den gratis Excel-skabelon, der indeholder alle de økonomifunktioner, der er dækket af vejledningen
 • Avanceret Excel Formel Course
 • Avancerede Excel-formler, du skal kende Avancerede Excel-formler skal vide Disse avancerede Excel-formler er vigtige at kende og tager dine økonomiske analysefærdigheder til det næste niveau. Avancerede Excel-funktioner, du skal kende. Lær de 10 bedste Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse bruger regelmæssigt. Disse færdigheder vil forbedre dit regnearkarbejde i enhver karriere
 • Excel-genveje til pc og Mac Excel-genveje til pc-Mac Excel-genveje - Liste over de vigtigste og mest almindelige MS Excel-genveje til pc- og Mac-brugere, økonomi, regnskabsyrker. Tastaturgenveje fremskynder dine modelleringsfærdigheder og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigation, bånd, indsæt special, databehandling, formel- og celleredigering og andre genveje