Netto aktivværdi pr. Aktie (NAVPS) - Oversigt, hvordan man beregner

Netto aktivværdi pr. Aktie (NAVPS) er en måling, der bruges til at vurdere værdien af ​​en ejendomsinvestering (REIT), og det angiver værdien af ​​en andel i en gensidig fond Gensidige fonde En gensidig fond er en pulje af indsamlede penge fra mange investorer med det formål at investere i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. Gensidige fonde ejes af en gruppe investorer og forvaltes af fagfolk. Lær om de forskellige typer fonde, hvordan de fungerer, og fordele og afvejninger ved at investere i dem eller børshandlede fonde. NAVPS opnås ved at dividere en investeringsfonds nettoformue med antallet af udestående aktier.

Netto aktivværdi pr. Aktie

Aktiverne kan i dette tilfælde omfatte markedsværdien af ​​en fonds investeringer, likvide midler Likvide beholdninger Likvide beholdninger er de mest likvide af alle aktiver på balancen. Likvide midler inkluderer pengemarkedsværdipapirer, bankmænds accept, påløbne indtægter og tilgodehavender, mens passiverne er lig summen af ​​langfristede og kortsigtede forpligtelser og påløbne omkostninger såsom forsyningsomkostninger og personale lønninger.

Resumé

  • Netto aktivværdi pr. Aktie (NAVPS) er en metrisk værdi for fast ejendom, der angiver værdien af ​​en gensidig fond eller en børshandlet fond (ETF).
  • NAVPS opnås ved at dividere en fonds nettoaktiver (samlede aktiver minus passiver) med antallet af udestående aktier.
  • Metricen bruges af investorer til at sammenligne en fonds præstationer med markedets eller branchens benchmarks, såsom S&P 500.

Sådan beregnes nettoværdien pr. Aktie

Forvalteren af ​​en gensidig fond er forpligtet til at beregne den indre værdi pr. Aktie pr. Regnskabsperiode. De skal give vigtige oplysninger såsom værdien af ​​den gensidige fonds aktiver og passiver samt de udgifter, der er afholdt af fonden. Trinene til beregning af NAVPS er som følger:

Trin 1: Beregn aktivets samlede værdi og generer et overskud eller tab afhængigt af de gældende valutakurser og markedsværdi.

Trin 2: Beregn den samlede værdi af afdelingens forpligtelser (kortvarig og langvarig) samt renter og omkostninger på fondens gæld.

Trin 3: Find de udgifter, der er afholdt af fonden, og den bogførte hensættelse i regnskabsperioden (for at fordele omkostningerne til de forskellige nettoværdi for aktivværdien). Udgifterne kan omfatte revisionsomkostninger, administrationsgebyrer, skatter og andre driftsomkostninger.

Trin 4: Beregn den indre værdi pr. Aktie. Formlen til beregning af NAVPS gives som følger:

NAVPS-formel

Praktisk eksempel på NAVPS

XYZ Corporation er en gensidig fond med fem millioner udestående aktier og investeringer på 100 millioner dollars. Virksomhedens aktiver inkluderer $ 10 millioner i kontanter, $ 1,5 millioner i tilgodehavender og $ 500.000 i påløbne indkomster. XYZ Corporation ejer også $ 30 millioner i kortfristede forpligtelser og $ 10 millioner i langfristede forpligtelser. Der er $ 1,5 millioner påløbet i personale lønninger. Ved hjælp af de givne oplysninger kan vi beregne NAVPS som følger:

Trin 1: Aktiver = $ 100.000.000 + $ 10.000.000 + $ 1.500.000 + $ 500.000 = $ 112.000.000

Trin 2: Forpligtelser = $ 30.000.000 + 10.000.000 + $ 1.500.000 = $ 41.500.000

Trin 3: NAVPS = ($ 112.000.000 - $ 41.500.000) / 5.000.000 = $ 70.500.000 / 5.000.000 = $ 14.10

En aktivs indre værdi ændres dagligt, fordi værdien af ​​aktiver og passiver ændres hver dag. Antallet af udestående aktier ændres også konstant, da investorer indløser deres aktier, og nye investorer køber nye aktier. Det betyder, at NAVPS for en fonds nettoaktiver kan være $ 14,10 i dag og skifte til $ 12 eller $ 16 den næste dag. Gensidige fonde og ETF'er er forpligtet til at beregne deres NAV dagligt ved afslutningen af ​​større amerikanske børser.

Nettoaktivværdi pr. Aktie i forhold til markedspris

Nettoværdien pr. Aktie i en gensidig fond henviser til den pris, som investorer køber og sælger aktier på en regelmæssig handelsdag. Det er dog forskelligt fra børshandlede fonde, der handler som aktier hele dagen.

ETF'er og lukkede fonde Lukkede gensidige fonde Lukkede gensidige fonde er gensidige fonde, der skaffer et fast beløb fra investorer gennem en børsintroduktion og lister dens aktier på en påvirkes af kræfterne mellem udbud og efterspørgsel, som driver aktiekurserne i en fond over eller under fondens indre værdi. Markedsprisen er den pris, som investorer kan købe eller sælge aktier i løbet af en aktiv handelsdag.

Nettoaktivværdien pr. Aktie i en ETF beregnes ved afslutningen af ​​en aktiv handelsdag og repræsenterer værdien af ​​hver akties underliggende aktiver. Selvom NAVPS og markedsprisen på en ETF kan være forskellige, er variansen normalt relativt lille. Et sådant scenario kan forklares med ETF'ernes indløsningsmekanisme, der holder markedsværdien og NAV-værdien rimeligt tæt.

Betydningen af ​​nettoaktiver pr. Aktie

Nettoaktivværdien udfører lignende funktioner som aktiekursen, da den repræsenterer værdien af ​​en aktie i en gensidig fond eller en ETF Exchange Traded Fund (ETF) En Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel, hvor porteføljer kan være mere fleksibel og diversificeret over en bred vifte af alle tilgængelige aktivklasser. Lær om forskellige typer ETF'er ved at læse denne vejledning. . NAVPS kan bruges til at sammenligne en gensidig fonds præstationer med markedets eller branchens benchmarks.

Imidlertid hævder analytikere, at evalueringen af ​​kortsigtede ændringer i NAVP'erne er mere produktiv end at sammenligne langsigtede ændringer, fordi de fleste fonde fordeler kapitalgevinster og overskud til aktionærerne regelmæssigt.

På den anden side er en begrænsning af NAVPS dens daglige kursudsving på grund af markedskræfter samt fondens udgifter, der opstår med tiden. NAVPS beregnes ved slutningen af ​​dagen for gensidige fonde, når markedet lukkes, og som et resultat kan investorer ikke bestemme den indre værdi af deres aktier.

Det er generelt en ulempe for gensidige fonde, og ETF'er foretrækkes i et sådant tilfælde (skønt NAVPS beregnes ved afslutningen af ​​handelsdagen til rapportering, opdateres priserne næsten i realtid hele handelsdagen).

Flere ressourcer

Finance er den officielle udbyder af Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, pagtermodellering, tilbagebetaling af lån og mere. certificeringsprogram, der er designet til at omdanne enhver til en finansanalytiker i verdensklasse.

For at hjælpe dig med at blive en finansanalytiker i verdensklasse og fremme din karriere til dit fulde potentiale, vil disse yderligere ressourcer være meget nyttige:

  • Aktuel indkomst (ejendomsinvesteringer) Aktuel indkomst (ejendomsinvesteringer) Aktuel indkomst er en investeringsstrategi, der giver investorer eksponering for ensartede udbetalinger over gennemsnittet. Den mest almindelige løbende indkomstfokuserede
  • Open-end vs lukkede gensidige fonde Open-end vs lukkede gensidige fonde Mange investorer anser open-end vs. lukkede gensidige fonde ens på grund af begge gensidige fonde, der giver dem en billig måde at samle kapital sammen og
  • Private REITs vs børsnoterede REITs Private REITs vs børsnoterede REITs Private REITs vs børsnoterede REITs. Investeringer i fast ejendom (REIT) kan klassificeres i enten private eller offentlige, handlede eller ikke-handlede. REIT'er investerer specifikt i ejendomssektoren, og de leaser og opkræver lejeindtægter på de investerede ejendomme
  • Ejendomsfinansiel analyse Ejendomsfinansiel analyse Beregning af NOI Vi begynder vores finansielle ejendomsanalyse med at beregne nettodriftsindtægterne (NOI). Nedenfor er nogle antagelser