Nøgletal - Komplet liste og vejledning til alle nøgletal

Finansielle nøgletal oprettes ved brug af numeriske værdier taget fra årsregnskabet Tre årsregnskaber De tre regnskaber er resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Disse tre centrale udsagn er kompliceret for at få meningsfuld information om en virksomhed. De tal, der findes i en virksomheds årsregnskab - balance Balance Balancen er en af ​​de tre grundlæggende finansielle oversigter. Disse udsagn er nøglen til både økonomisk modellering og regnskab. Balancen viser virksomhedens samlede aktiver, og hvordan disse aktiver finansieres gennem enten gæld eller egenkapital. Aktiver = Forpligtelser + Egenkapital, resultatopgørelse Resultatopgørelse Resultatopgørelsen er en af ​​et selskabs 's hovedregnskab, der viser deres overskud og tab over en periode. Fortjenesten eller tabet bestemmes ved at tage alle indtægter og trække alle omkostninger fra både drifts- og ikke-driftsaktiviteter. Denne opgørelse er et af tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. og pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse En pengestrømsopgørelse (officielt kaldet Pengestrømsopgørelsen) indeholder oplysninger om, hvor meget kontanter et firma har genereret og brugt i en given periode. Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Fortjenesten eller tabet bestemmes ved at tage alle indtægter og trække alle omkostninger fra både drifts- og ikke-driftsaktiviteter. Denne opgørelse er et af tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. og pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse En pengestrømsopgørelse (officielt kaldet Pengestrømsopgørelsen) indeholder oplysninger om, hvor meget kontanter et firma har genereret og brugt i en given periode. Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Fortjenesten eller tabet bestemmes ved at tage alle indtægter og trække alle omkostninger fra både drifts- og ikke-driftsaktiviteter. Denne opgørelse er et af tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. , og pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse En pengestrømsopgørelse (officielt kaldet Pengestrømsopgørelsen) indeholder oplysninger om, hvor mange kontanter et firma har genereret og brugt i en given periode. Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Denne erklæring er en af ​​tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. , og pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse En pengestrømsopgørelse (officielt kaldet Pengestrømsopgørelsen) indeholder oplysninger om, hvor mange kontanter et firma har genereret og brugt i en given periode. Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Denne erklæring er en af ​​tre udsagn, der anvendes i både virksomhedsfinansiering (inklusive finansiel modellering) og regnskab. og pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse En pengestrømsopgørelse (officielt kaldet Pengestrømsopgørelsen) indeholder oplysninger om, hvor meget kontanter et firma har genereret og brugt i en given periode. Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.Den indeholder 3 sektioner: kontanter fra driften, kontanter fra investering og kontanter fra finansiering. - bruges til at udføre kvantitativ analyse og vurdere en virksomheds likviditet, gearing, vækst, margener, rentabilitet, afkast, værdiansættelse med mere.

Nøgletal

Nøgletal er grupperet i følgende kategorier:

 • Likviditetsforhold
 • Udnyttelsesforhold
 • Effektivitetsforhold
 • Rentabilitetsforhold
 • Markedsværdi

Anvendelser og brugere af analyse af økonomiske forhold

Analyse af nøgletal tjener to hovedformål:

1. Spor virksomhedens præstationer

Bestemmelse af individuelle økonomiske forhold per periode og sporing af ændringer i deres værdier over tid gøres for at få øje på tendenser, der kan udvikle sig i en virksomhed. For eksempel kan en stigende gæld-til-aktiv-forhold indikere, at en virksomhed er overbelastet med gæld og i sidste ende kan have en standardrisiko.

2. Lav sammenlignende vurderinger vedrørende virksomhedens præstationer

Sammenligning af nøgletal med større konkurrenters gøres for at identificere, om en virksomhed klarer sig bedre eller dårligere end branchens gennemsnit. For eksempel hjælper sammenligning af afkast på aktiver mellem virksomheder en analytiker eller investor med at bestemme, hvilket selskab der bruger den mest effektive brug af sine aktiver.

Brugere af økonomiske forhold inkluderer parter, der er eksterne og interne i virksomheden:

 • Eksterne brugere: Finansanalytikere, detailinvestorer, kreditorer, konkurrenter, skattemyndigheder, regulerende myndigheder og industriobservatører
 • Interne brugere: Ledelsesteam, medarbejdere og ejere

Likviditetsforhold

Likviditetsforhold er finansielle forhold, der måler en virksomheds evne til at tilbagebetale både kort- og langfristede forpligtelser. Fælles likviditetsforhold inkluderer følgende:

Aktuelt forhold Formel Nuværende forhold Formlen Nuværende forhold er = Omsætningsaktiver / Kortfristede forpligtelser. Det aktuelle forhold, også kendt som arbejdskapitalforholdet, måler en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser, der forfalder inden for et år. Forholdet tæller vægten af ​​de samlede omsætningsaktiver versus de samlede kortfristede forpligtelser. Det indikerer, at en virksomheds økonomiske sundhed måler en virksomheds evne til at afbetale kortfristede forpligtelser med kortfristede aktiver:

Aktuelt forhold = Kortfristede aktiver / Kortfristede forpligtelser

Syretest-forholdet Syre-test-forhold Surtest-forholdet, også kendt som quick ratio, er en likviditetsgrad, der måler, hvor tilstrækkelig en virksomheds kortfristede aktiver kan dække kortfristede forpligtelser, måler en virksomheds evne til at afbetale kortfristede forpligtelser med hurtige aktiver:

Syretest-forhold = Omsætningsaktiver - Varebeholdninger / Kortfristede forpligtelser

Kontantforhold Kontantforhold Kontantforholdet, undertiden benævnt kontant aktivforhold, er en likviditetsmåling, der indikerer en virksomheds kapacitet til at afbetale kortfristede gældsforpligtelser med sine likvide beholdninger. Sammenlignet med andre likviditetsforhold, såsom aktuel ratio og quick ratio, er cash ratio en strengere, mere konservativ måling, der måler en virksomheds evne til at afbetale kortfristede forpligtelser med likvide beholdninger:

Likviditet = Likvide beholdninger / Kortfristede forpligtelser

Det operationelle pengestrømsforhold Operativt pengestrømsforhold Det operationelle pengestrømsforhold, en likviditetsgrad, er et mål for, hvor godt en virksomhed kan betale sine aktuelle forpligtelser med den pengestrøm, der genereres fra dens kerneforretningsaktiviteter. Denne økonomiske måling viser, hvor meget en virksomhed tjener på sine driftsaktiviteter pr. Dollar af kortfristede forpligtelser. er et mål for det antal gange, et selskab kan afbetale kortfristede forpligtelser med de genererede kontanter i en given periode:

Operationelt pengestrømsforhold = Operationelt pengestrøm / kortfristede forpligtelser

Udnyt økonomiske forhold

Gearingsgrad Nøgletalsgrad En gearingsgrad angiver niveauet for gæld, som en forretningsenhed pådrager sig mod flere andre konti i dens balance, resultatopgørelse eller pengestrømsopgørelse. Excel-skabelon måler mængden af ​​kapital, der kommer fra gæld. Med andre ord bruges gearing finansielle nøgletal til at evaluere en virksomheds gældsniveauer. Almindelige gearingsforhold inkluderer følgende:

Gældskvote Gæld i forhold til aktiv Gæld i forhold til aktiv, også kendt som gældskvote, er en gearingsgrad, der angiver procentdelen af ​​aktiver, der finansieres med gæld. måler det relative beløb på en virksomheds aktiver, der leveres fra gæld:

Gældskvote = Forpligtelser i alt / Aktiver i alt

Gæld i forhold til egenkapital Finance Finance's Finance Articles er designet som selvstudievejledninger til at lære vigtige finansieringskoncepter online i dit eget tempo. Gennemse hundredvis af artikler! beregner vægten af ​​den samlede gæld og finansielle forpligtelser mod egenkapitalen:

Gæld i forhold til egenkapital = Forpligtelser i alt / egenkapital

Rentedækningsgrad Interest Coverage Ratio Interest Coverage Ratio (ICR) er en finansiel ratio, der bruges til at bestemme et selskabs evne til at betale renter på sin udestående gæld. viser, hvor let en virksomhed kan betale sine renteudgifter:

Rentedækningsgrad = Driftsindtægter / Renteudgifter

Gældsdækningsgraden afslører, hvor let en virksomhed kan betale sine gældsforpligtelser:

Gældsservicedækningsgrad = Driftsindtægter / Samlet gældstjeneste

Effektivitetsforhold

Effektivitetsforhold, også kendt som aktivitetsnøgletal, bruges til at måle, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver og ressourcer. Almindelige effektivitetsforhold inkluderer:

Aktivomsætningsgrad Aktivomsætning Aktivomsætning er et forhold, der måler værdien af ​​en virksomheds indtægter i forhold til dens gennemsnitlige samlede aktiver i et givet regnskabsår eller kalenderår. Det er en indikator for, hvor effektiv virksomheden bruger både de nuværende og faste aktiver til at producere indtægter. måler en virksomheds evne til at generere salg fra aktiver:

Aktivomsætningsgrad = Nettoomsætning / gennemsnitlige samlede aktiver

Lageromsætningsforhold Lageromsætning Lageromsætning eller lageromsætningsforhold er det antal gange, en virksomhed sælger og erstatter varelageret i en given periode. Den overvejer omkostningerne ved solgte varer i forhold til dens gennemsnitlige beholdning i et år eller i et bestemt tidsrum. måler hvor mange gange en virksomheds lagerbeholdning sælges og udskiftes over en given periode:

Lageromsætningsforhold = Omkostninger for solgte varer / Gennemsnitlig beholdning

Omsætningsforholdet for tilgodehavender måler, hvor mange gange en virksomhed kan omdanne tilgodehavender til kontanter over en given periode:

Omsætningsgrad for tilgodehavender = Netto kreditsalg / gennemsnitlige tilgodehavender

Dagesalg i lagerforhold Dagesalg i lagerbeholdning (DSI) Dagesalg i lagerbeholdning (DSI), undertiden kendt som lagerdage eller dage i beholdning, er en måling af det gennemsnitlige antal dage eller tid måler det gennemsnitlige antal dage, virksomheden holder på lageret, inden det sælges til kunder:

Dages salg i lagerforhold = 365 dage / lageromsætningsforhold

Rentabilitetsforhold

Rentabilitetsforhold Rentabilitetsforhold Rentabilitetsforhold er finansielle målinger, der anvendes af analytikere og investorer til at måle og evaluere en virksomheds evne til at generere indtægter (fortjeneste) i forhold til indtægter, balanceaktiver, driftsomkostninger og egenkapital i en bestemt periode . De viser, hvor godt en virksomhed bruger sine aktiver til at producere overskud, måler en virksomheds evne til at generere indtægter i forhold til indtægter, balanceaktiver, driftsomkostninger og egenkapital. Fælles lønsomhedsnøgletal inkluderer følgende:

Bruttomarginalforholdet Bruttomarginalforhold Bruttomarginforholdet, også kendt som bruttofortjeneste, er en rentabilitetsgrad, der sammenligner en virksomheds bruttofortjeneste med dens indtægter. sammenligner et selskabs bruttofortjeneste med dets nettosalg for at vise, hvor meget overskud et selskab opnår efter at have betalt sine solgte varepriser:

Bruttomargin ratio = Bruttofortjeneste / Nettoomsætning

Driftsmarginforholdet Driftsoverskud Driftsoverskudsmargenen er et rentabilitets- eller resultatforhold, der afspejler den procentdel af fortjeneste, som et selskab producerer fra sine aktiviteter inden fratrækning af skatter og renter. Det beregnes ved at dividere driftsresultatet med den samlede omsætning og udtrykke det i procent. sammenligner driftsindtægter fra et selskab med dets nettosalg for at bestemme driftseffektivitet:

Driftsmargin ratio = Driftsindtægter / Nettoomsætning

Forholdet mellem afkast og aktiver Afkast af aktiver og ROA-formel ROA-formel. Return on Assets (ROA) er en type investeringsafkast (ROI), der måler en virksomheds rentabilitet i forhold til dens samlede aktiver. Dette forhold indikerer, hvor godt en virksomhed klarer sig ved at sammenligne den fortjeneste (nettoindkomst), den genererer, med den kapital, den investerer i aktiver. måler, hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at generere overskud:

Forrentning af aktiver-forhold = Nettoresultat / Aktiver i alt

Return on equity ratio Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) er et mål for en virksomheds rentabilitet, der tager et selskabs årlige afkast (nettoindkomst) divideret med værdien af ​​dets samlede egenkapital (dvs. 12%). ROE kombinerer resultatopgørelsen og balancen, da nettoindtægten eller overskuddet sammenlignes med egenkapitalen. måler, hvor effektivt en virksomhed bruger sin egenkapital til at generere overskud:

Egenkapitalforrentning = nettoindkomst / egenkapital

Markedsværdiforhold

Markedsværdiforhold bruges til at vurdere aktiekursen for en virksomheds aktier. Fælles markedsværdiforhold inkluderer følgende:

Den bogførte værdi pr. Aktieforhold beregner værdien pr. Aktie for et selskab baseret på den kapital, der er tilgængelig for aktionærerne:

Bogført værdi pr. Aktie-forhold = (egenkapital - foretrukket egenkapital) / udestående almindelige aktier i alt

Udbytteforholdet måler størrelsen af ​​det udbytte, der tilskrives aktionærerne i forhold til markedsværdien pr. Aktie:

Udbytteforhold = Udbytte pr. Aktie / Aktiekurs

Resultat pr. Aktie måler størrelsen af ​​den nettoindtægt, der optjenes for hver udestående aktie:

Resultat pr. Aktie = Nettoindtjening / Samlede udestående aktier

Prisindtjeningsforholdet Prisindtjeningsforhold Prisindtjeningsforholdet (P / E-forhold) er forholdet mellem en virksomheds aktiekurs og indtjening pr. Aktie. Det giver investorer en bedre følelse af værdien af ​​en virksomhed. P / E viser markedets forventninger og er den pris, du skal betale pr. Enhed af nuværende (eller fremtidig) indtjening sammenligner en virksomheds aktiekurs med dens indtjening pr. Aktie:

Pris-indtjeningsforhold = Aktiekurs / Indtjening pr. Aktie

Relaterede målinger

Tak, fordi du læste Finance's guide til nøgletal. Finance er den officielle globale udbyder af Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for investeringsbankfolk. For at hjælpe dig med at fremme din karriere i finanssektoren skal du tjekke følgende yderligere finansressourcer:

 • Analyse af årsregnskaber Analyse af regnskaber Sådan udføres analyse af regnskaber. Denne vejledning vil lære dig at udføre regnskabsanalyse af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse inklusive margener, nøgletal, vækst, likviditet, gearing, afkast og rentabilitet.
 • Hvordan de 3 årsregnskaber er knyttet, hvordan de 3 årsregnskaber er knyttet, hvordan er de 3 årsregnskaber knyttet sammen? Vi forklarer, hvordan man forbinder de 3 årsregnskaber til økonomisk modellering og værdiansættelse i Excel. Forbindelser mellem nettoindtægt og tilbageholdt indtjening, PP&E, afskrivninger, kapitaludgifter, driftskapital, finansieringsaktiviteter og kontantbalance
 • Sammenlignelig virksomhedsanalyse Sammenlignelig virksomhedsanalyse Sådan udføres sammenlignelig virksomhedsanalyse. Denne guide viser dig trin for trin, hvordan du opbygger sammenlignelig virksomhedsanalyse ("Comps"), inkluderer en gratis skabelon og mange eksempler. Comps er en relativ værdiansættelsesmetode, der ser på forholdet mellem lignende offentlige virksomheder og bruger dem til at udlede værdien af ​​en anden virksomhed
 • Typer af finansielle modeller Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer af økonomiske modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de 10 bedste typer