NORMINV-funktion - formel, eksempler, hvordan man bruger NORMINV

NORMINV-funktionen er kategoriseret under Excel Statistiske funktioner Funktioner Liste over de vigtigste Excel-funktioner for finansanalytikere. Dette snydeark dækker 100'ere af funktioner, der er vigtige at kende som en Excel-analytiker. Den beregner det inverse af den normale kumulative fordeling for det specificerede gennemsnit og standardafvigelse.

Antag, at vi får en normalfordelt tilfældig variabel, der er betegnet med x. For værdien af ​​x, hvis vi ønsker at få de nederste 10% af fordelingen, kan vi bruge NORMINV-funktionen.

Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens jobbeskrivelse nedenfor giver et typisk eksempel på alle de færdigheder, uddannelse og erfaring, der kræves for at blive ansat til et analytikerjob i en bank, institution eller virksomhed. Udfør økonomisk prognoser, rapportering og operationelle målinger, analyser økonomiske data, opret økonomiske modeller, NORMINV er nyttig i aktiemarkedsanalyse. Vi kan bruge funktionen til at forstå, hvordan en portefølje påvirkes af eventuelle tilføjelser eller udbetalinger.

Formel

= NORMINV (sandsynlighed, gennemsnit, standard_ev)

NORMINV-formlen bruger følgende argumenter:

 1. Sandsynlighed (krævet argument) - Dette er sandsynligheden svarende til normalfordelingen. Det er den værdi, som vi vil evaluere den inverse funktion med.
 2. Gennemsnit (krævet argument) - Dette er det aritmetiske gennemsnit af fordelingen.
 3. Standard_dev (krævet argument) - Standardafvigelsen for distributionen.

Normalfordelingen er en kontinuerlig sandsynlighedsfunktion og er givet ved formlen:

NORMINV-funktion

Hvor:

 • μ er middelværdien af ​​fordelingen
 • σ2 er variansen
 • x er den uafhængige variabel, som vi vil evaluere funktionen for.

Hvordan bruges NORMINV-funktionen i Excel?

Lad os overveje et eksempel for at forstå anvendelsen af ​​NORMINV-funktionen:

Eksempel

Antag, at vi får følgende data:

 • Sandsynlighed: 65
 • Aritmetisk gennemsnit af fordelingen: 2
 • Standardafvigelse for fordelingen: 1

Hvis vi ønsker at beregne funktionens værdi, vil formlen være:

NORMINV-funktion - Eksempel 1

Vi får resultatet nedenfor:

NORMINV-funktion - Eksempel 1a

Ting at huske på NORMINV-funktionen

 1. I MS Excel 2010 blev NORMINV-funktionen erstattet af NORM.INV-funktionen. Funktionen er stadig tilgængelig i Excel 2010 og er gemt på listen over kompatibilitetsfunktioner for at muliggøre kompatibilitet med tidligere versioner af applikationen.
 2. NORMINV bruger en iterativ søgeteknik. Hvis søgningen ikke konvergerer efter 100 iterationer, returnerer funktionen fejlværdien # N / A.
 3. #VÆRDI! error - Opstår, hvis et af de givne argumenter er ikke-numeriske.
 4. #NUM! fejl - Opstår, når:
  • Det givne sandsynlighedsargument er mindre end nul eller større end 1.
  • Det givne standard_dev-argument er mindre end eller lig med nul.

Klik her for at downloade eksempelfilen til Excel

Yderligere ressourcer

Tak for din læsning af Finance's guide til vigtige Excel-funktioner! Ved at tage dig tid til at lære og mestre disse funktioner, fremskynder du din økonomiske analyse betydeligt. Hvis du vil vide mere, skal du tjekke disse yderligere finansressourcer:

 • Excel-funktioner til økonomi Excel til økonomi Denne Excel til finans-guide vil lære de top 10 formler og funktioner, du skal vide for at være en god finansanalytiker i Excel. Denne vejledning indeholder eksempler, skærmbilleder og trinvise instruktioner. I sidste ende skal du downloade den gratis Excel-skabelon, der indeholder alle de økonomifunktioner, der er dækket af vejledningen
 • Avanceret Excel Formel Course
 • Avancerede Excel-formler, du skal kende Avancerede Excel-formler skal vide Disse avancerede Excel-formler er vigtige at kende og tager dine økonomiske analysefærdigheder til det næste niveau. Avancerede Excel-funktioner, du skal kende. Lær de 10 bedste Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse bruger regelmæssigt. Disse færdigheder vil forbedre dit regnearkarbejde i enhver karriere
 • Excel-genveje til pc og Mac Excel-genveje til pc-Mac Excel-genveje - Liste over de vigtigste og mest almindelige MS Excel-genveje til pc- og Mac-brugere, økonomi, regnskabsyrker. Tastaturgenveje fremskynder dine modelleringsfærdigheder og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigation, bånd, indsæt special, databehandling, formel- og celleredigering og andre genveje