Ledelsesfærdigheder - Typer og eksempler på ledelsesfærdigheder

Ledelsesevner kan defineres som bestemte attributter eller evner, som en udøvende skal have for at udføre specifikke opgaver i en organisation. De inkluderer kapacitet til at udføre ledende opgaver i en organisation Virksomhedsstruktur Virksomhedsstruktur henviser til organisationen af ​​forskellige afdelinger eller forretningsenheder inden for en virksomhed. Afhængigt af en virksomheds mål og branchen, samtidig med at man undgår krisesituationer og hurtigt løser problemer, når de opstår. Ledelsesevner kan udvikles gennem indlæring af Corporate Development Corporate Development er gruppen i et selskab, der er ansvarlig for strategiske beslutninger for at vokse og omstrukturere sin virksomhed, etablere strategiske partnerskaber, engagere sig i fusioner og opkøb (M&A) og / eller opnå organisatorisk ekspertise.Corp Dev forfølger også muligheder, der udnytter værdien af ​​virksomhedens forretningsplatform. og praktisk erfaring som leder. Færdighederne hjælper lederen med at forholde sig til deres kolleger og vide, hvordan man skal håndtere deres underordnede, hvilket giver mulighed for let flow af aktiviteter i organisationen.

Ledelsesfærdigheder - kvinde, der leder en gruppe

Gode ​​ledelsesevner er afgørende for, at enhver organisation kan få succes og nå sine mål og mål. En leder, der fremmer gode ledelseskompetencer, er i stand til at drive virksomhedens mission og vision Vision Statement En vision statement beskriver, hvad en virksomhed ønsker at opnå på lang sigt, generelt i en tidsramme på fem til ti år eller nogle gange endda længere. Det eller forretningsmål fremad med færre forhindringer og indvendinger fra interne og eksterne kilder.

Ledelses- og ledelsesevner bruges ofte om hinanden, da de begge involverer planlægning, beslutningstagning, problemløsning, kommunikation, delegering og tidsstyring Time Management Time management er processen med at planlægge og kontrollere, hvor meget tid der skal bruges på specifikke aktiviteter. God tidsstyring gør det muligt for en person at gennemføre mere på en kortere periode, sænker stress og fører til karrieresucces. Denne guide giver en liste over de bedste tip til at styre tiden godt. Gode ​​ledere er næsten altid også gode ledere.

Ud over at lede er en kritisk rolle som en leder også at sikre, at alle dele af organisationen fungerer sammenhængende. Uden en sådan integration kan der opstå flere problemer, og fejl vil sandsynligvis ske. Ledelseskompetencer er afgørende for forskellige positioner og på forskellige niveauer i en virksomhed, fra topledelse til mellemledere til første niveau ledere.

Typer af ledelsesfærdigheder

Ifølge den amerikanske social- og organisationspsykolog Robert Katz inkluderer de tre grundlæggende typer ledelsesfærdigheder:

1. Tekniske færdigheder

Tekniske færdigheder involverer færdigheder, der giver lederne mulighed for og viden til at bruge forskellige teknikker til at nå deres mål. Disse færdigheder involverer ikke kun betjening af maskiner og software, produktionsværktøjer og udstyr, men også de nødvendige færdigheder til at øge salget, designe forskellige typer produkter og tjenester og markedsføre tjenesterne og produkterne.

2. Konceptuelle færdigheder

Disse involverer de færdighedschefer, der er til stede med hensyn til viden og evner til abstrakt tænkning og formulering af ideer. Lederen er i stand til at se et helt koncept, analysere og diagnosticere et problem og finde kreative løsninger. Dette hjælper lederen med effektivt at forudsige forhindringer, som deres afdeling eller virksomheden som helhed måtte stå over for.

3. Menneskelige eller interpersonelle færdigheder

De menneskelige eller de interpersonelle færdigheder er de færdigheder, der præsenterer ledernes evne til at interagere, arbejde eller forholde sig effektivt til mennesker. Disse færdigheder gør det muligt for lederne at udnytte det menneskelige potentiale i virksomheden og motivere medarbejderne til bedre resultater.

Typer af ledelsesfærdigheder (diagram)

Eksempler på ledelsesfærdigheder

Der er en bred vifte af færdigheder, som ledelsen skal have for at drive en organisation effektivt og effektivt. Følgende er seks vigtige ledelsesfærdigheder, som enhver leder burde have for at udføre deres opgaver:

1. Planlægning

Planlægning er et vigtigt aspekt inden for en organisation. Det henviser til ens evne til at organisere aktiviteter i tråd med de fastlagte retningslinjer, mens de stadig er inden for rammerne af de tilgængelige ressourcer såsom tid, penge og arbejdskraft. Det er også processen med at formulere et sæt handlinger eller en eller flere strategier for at forfølge og nå bestemte mål eller mål med de tilgængelige ressourcer.

Planlægningsprocessen inkluderer identifikation og fastsættelse af opnåelige mål, udvikling af nødvendige strategier og skitsering af opgaver og tidsplaner for, hvordan man opnår de fastsatte mål. Uden en god plan kan der ikke opnås lidt.

2. Kommunikation

At have gode kommunikationsevner er afgørende for en leder. Det kan bestemme, hvor godt information deles gennem et team, hvilket sikrer, at gruppen fungerer som en samlet arbejdsstyrke. Hvor godt en leder kommunikerer med resten af ​​hans / hendes team bestemmer også, hvor godt skitserede procedurer kan følges, hvor godt opgaverne og aktiviteterne kan gennemføres, og dermed hvor vellykket en organisation vil være.

Kommunikation involverer strømmen af ​​information inden for organisationen, hvad enten det er formelt eller uformelt, verbalt eller skriftligt, lodret eller vandret, og det letter organisationens funktion. Klart etablerede kommunikationskanaler i en organisation giver lederen mulighed for at samarbejde med teamet, forhindre konflikter og løse problemer, når de opstår. En leder med gode kommunikationsevner kan forholde sig godt til medarbejderne og dermed være i stand til nemt at nå virksomhedens fastsatte mål og mål.

3. Beslutningstagning

En anden vigtig ledelsesevne er beslutningstagning. Ledere træffer adskillige beslutninger, hvad enten det er bevidst eller ej, og det at træffe beslutninger er en nøglekomponent i en lederes succes. At træffe korrekte og rigtige beslutninger resulterer i organisationens succes, mens dårlige eller dårlige beslutninger kan føre til fiasko eller dårlig præstation.

For at organisationen kan køre effektivt og problemfrit, skal der træffes klare og rigtige beslutninger. En leder skal være ansvarlig for enhver beslutning, de træffer, og også være villig til at tage ansvar for resultaterne af deres beslutninger. En god leder skal have store beslutningsevner, da det ofte dikterer hans / hendes succes med at nå organisatoriske mål.

4. Delegation

Delegation er en anden vigtig ledelsesfærdighed. Delegation er handlingen med at videregive arbejdsrelaterede opgaver og / eller myndigheder til andre medarbejdere eller underordnede. Det involverer processen med at lade dine opgaver eller dine medarbejderes omfordeles eller omfordeles til andre medarbejdere afhængigt af den aktuelle arbejdsbyrde. En leder med gode delegationsevner er i stand til effektivt at omfordele opgaver og give autoritet til de rigtige medarbejdere. Når delegering udføres effektivt, hjælper det med at lette effektiv opgaveafslutning.

Delegation hjælper lederen med at undgå spild af tid, optimerer produktiviteten og sikrer medarbejdernes ansvar og ansvarlighed. Hver leder skal have gode delegationsevner for at opnå optimale resultater og opnå de krævede produktivitetsresultater.

5. Problemløsning

Problemløsning er en anden vigtig færdighed. En god leder skal have evnen til at tackle og løse de hyppige problemer, der kan opstå i en typisk arbejdsdag. Problemløsning i ledelsen indebærer at identificere et bestemt problem eller en situation og derefter finde den bedste måde at håndtere problemet på og få den bedste løsning. Det er evnen til at ordne tingene, selv når de gældende forhold ikke er korrekte. Når det er klart, at en manager har store færdigheder til problemløsning, adskiller det ham / hende fra resten af ​​holdet og giver underordnede tillid til hans / hendes ledelsesmæssige færdigheder.

6. Motiverende

Evnen til at motivere er en anden vigtig færdighed i en organisation. Motivation hjælper med at frembringe en ønsket adfærd eller respons fra medarbejderne eller visse interessenter. Der er adskillige motivationstaktikker, som ledere kan bruge, og valg af de rigtige kan afhænge af egenskaber som firma- og teamkultur, teampersonligheder og meget mere. Der er to primære typer af motivation, som en leder kan bruge. Disse er iboende og ydre motivation.

Bundlinie

Ledelsesfærdigheder er en samling af evner, der inkluderer ting som forretningsplanlægning, beslutningstagning, problemløsning, kommunikation, delegering og tidsstyring. Mens forskellige roller og organisationer kræver brug af forskellige færdigheder, hjælper ledelsesevner en professionel med at skille sig ud og udmærke sig uanset niveau. I topledelsen er disse færdigheder afgørende for at drive en organisation godt og nå de ønskede forretningsmål.

Yderligere ressourcer

Tak fordi du læste Finance's guide til ledelsesfærdigheder. Finance er en førende udbyder af karriere ressourcer Karriere Søg Finance karriere ressource bibliotek. Vi har samlet de vigtigste karriereressourcer til ethvert job inden for virksomhedsfinansiering. Fra interviewforberedelse til genoptagelser og jobbeskrivelser, vi har fået dig dækket til at lande dit drømmejob. Udforsk guider, skabeloner og en bred vifte af gratis ressourcer og værktøjer til professionelle inden for økonomi. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil de yderligere ressourcer nedenfor være nyttige:

  • Adaptivt lederskab Adaptivt lederskab Adaptivt lederskab en ledelsesmodel, der blev introduceret af Ronald Heifetz og Marty Linsky. Heifetz definerer det som handlingen med at mobilisere en gruppe enkeltpersoner til at håndtere hårde udfordringer og komme triumferende til sidst. Folks opfattelse af lederskab i dag er meget forskellig fra de sidste par
  • Krisestyring Krisestyring Krisestyring indebærer at håndtere kriser på en måde, der minimerer skader og gør det muligt for den berørte organisation at komme sig hurtigt.
  • Interpersonelle færdigheder Interpersonelle færdigheder Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, der kræves for effektivt at kommunikere, interagere og arbejde med enkeltpersoner og grupper. Dem med gode interpersonelle færdigheder er stærke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og betragtes ofte som "gode med mennesker".
  • Ledelsesegenskaber Lederskabsegenskaber Ledelsesegenskaber refererer til personlige egenskaber, der definerer effektive ledere. Ledelse henviser til en persons eller en organisations evne til at vejlede enkeltpersoner, teams eller organisationer mod opfyldelse af mål og mål. Ledelse spiller en vigtig funktion i ledelsen