Negativt skæv distribution - Oversigt og anvendelser i økonomi

I statistikker er en negativ skæv fordeling (også kendt som venstre skæv) en distributionstype, hvor flere værdier er koncentreret på fordelingsgrafens højre side (hale), mens fordelingsgrafens venstre hale er længere.

Negativt skæv fordeling

Mens normalfordeling er den mest almindelige distributionstype, er eksempler på negativt skæv fordelinger også udbredte i det virkelige liv. En negativ skæv fordeling er det direkte modsatte af en positivt skæv fordeling.

Centrale tendensforanstaltninger i negativt skæv fordeling

I modsætning til normalt distribuerede data, hvor alle målinger af central tendens (middel, median median median er et statistisk mål, der bestemmer den midterste værdi af et datasæt, der er anført i stigende rækkefølge (dvs. fra mindste til største værdi). Medianen og tilstanden) svarer til hver andet, med negativt skæv data, er foranstaltningerne spredt. Det generelle forhold mellem de centrale tendensmål i en negativ skæv fordeling kan udtrykkes ved hjælp af følgende ulighed:

Tilstand> Median> Gennemsnit

En anden vigtig note om målene for central tendens Central tendens Central tendens er et beskrivende resume af et datasæt gennem en enkelt værdi, der afspejler centrum af datadistributionen. Sammen med variationen i negativt skæv fordeling er, at det aritmetiske gennemsnit generelt er placeret til venstre fra toppen af ​​fordelingen. Selvom de tidligere nævnte regler betragtes som de generelle regler for negativt skæv distribution, kan du støde på mange undtagelser i det virkelige liv, der overtræder reglerne.

Den signifikante negative skævhed ved en distribution er muligvis ikke egnet til grundig statistisk analyse Kvantitativ analyse Kvantitativ analyse er processen med at indsamle og evaluere målbare og verificerbare data såsom indtægter, markedsandel og løn for at forstå en virksomheds opførsel og resultater . I en tid med datateknologi betragtes kvantitativ analyse som den foretrukne tilgang til at træffe informerede beslutninger. . Den høje skævhed i dataene kan føre til vildledende resultater fra de statistiske tests. Af denne grund gennemgår dataene en transformationsproces for at gøre det tæt på normalfordelingen. De statistiske tests køres normalt kun, når transformationen af ​​data er afsluttet.

Negativt skæv fordeling i økonomi

I økonomi anvendes begrebet skævhed i analysen af ​​fordelingen af ​​investeringsafkastet Return on Investment (ROI) Return on Investment (ROI) er et resultatmål, der bruges til at evaluere afkastet af en investering eller sammenligne effektiviteten af ​​forskellige investeringer . . Selvom mange finansieringsteorier og -modeller antager, at afkastet af værdipapirer følger en normal fordeling, er afkastet i virkeligheden normalt skævt.

Distributionens negative skævhed indikerer, at en investor kan forvente hyppige små gevinster og et par store tab. I virkeligheden er mange handelsstrategier, der anvendes af forhandlere, baseret på negativt skæv fordeling.

På trods af at strategier baseret på negativ skævhed kan give stabile overskud, bør en investor eller en erhvervsdrivende være opmærksom på, at der stadig er sandsynlighed for store tab. Det er således bydende nødvendigt korrekt at vurdere risiciene ved handelsstrategierne og inkludere afkastets skævhed i vurderingen.

Relaterede målinger

Finance tilbyder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende finansressourcer være nyttige:

  • Grundlæggende statistikbegreber i økonomi Grundlæggende statistikbegreber for økonomi En solid forståelse af statistik er af afgørende betydning for at hjælpe os med bedre at forstå økonomi. Desuden kan statistiske begreber hjælpe investorer med at overvåge
  • Kumulativ frekvensfordeling Kumulativ frekvensfordeling Kumulativ frekvensfordeling er en form for en frekvensfordeling, der repræsenterer summen af ​​en klasse og alle klasser under den. Husk denne frekvens
  • Frekvenspolygon Frekvenspolygon En frekvenspolygon er en visuel repræsentation af en fordeling. Visualiseringsværktøjet bruges til at forstå formen på en distribution. I det væsentlige er den
  • Poisson-distribution Poisson-distribution Poisson-fordelingen er et værktøj, der anvendes i statistik for sandsynlighedsteori til at forudsige mængden af ​​variation fra en kendt gennemsnitlig forekomstshastighed inden for