ROAS (Return on Annonceudgifter) - Vigtige e-handelsmetrics

ROAS står for "Return on Ad Spend", en meget populær finansiel værdi i især digital markedsføring, og en lignende alternativ metric til ROI eller "Return on Investment." ROAS bruges ofte i e-handelsvirksomheder til at evaluere effektiviteten af ​​en marketingkampagne.

Det skal bemærkes, at det at have et højt afkast på annonceudgifter ikke nødvendigvis betyder, at en virksomhed er rentabel, da der er mange andre udgifter, der skal fratrækkes, før en virksomheds nettofortjeneste bestemmes. Denne måling viser dog den eksisterende sammenhæng mellem reklameindsats og indtægter.

Ud over at måle, hvor generelt effektiv en virksomheds reklame er med hensyn til at generere salg, kan ROAS også bruges til at sammenligne omkostningseffektiviteten af ​​en marketingkampagne mod en anden. For eksempel kan reklamekampagne "A" generere dobbelt så stor en stigning i salgsvolumen som reklamekampagne "B" gør, men hvis kampagne "B" kun koster en femtedel af kampagneprisen "A", er "B" f.eks. en mere omkostningseffektiv reklameudgift.

Visse annonceringsindsatser kan øge det samlede salg uden målbar forbedring af rentabiliteten, mens anden indsats kan vise en markant stigning i nettovinstmarginen, selvom salget kun stiger lidt. Dette kan skyldes, at kampagne “B” primært hjalp med at øge salget af produkter med meget høje fortjenstmargener.

Eksempel på ROAS-afkast på annonceudgifter

Hvad er ROAS-formlen?

Nedenfor er Return on Advertising Spend-formlen:

Indtægtsdollar / reklameudgifter dollars

Se et eksempel i Excel her.

Eksempelberegning

Et e-handelsfirma bruger $ 100.000 på en Google AdWords-kampagne og genererer $ 250.000 produktsalg på sit websted direkte fra disse annoncer.

Indtægter = $ 250.000

Annoncering = $ 100.000

= $ 250.000 / $ 100.000

ROAS = 2,5

Hvis ROAS> 1, dækker du i det mindste dine marketingudgifter med indtægter, men du sandsynligvis mister penge efter fradrag af udgifter. Generelt betragtes en ROAS på 3 eller mere - hvilket betyder, at hver eneste dollar, der bruges på reklame, genererer tre dollars i omsætning - betragtes som "god". Hvad der udgør et ønskeligt ROAS, varierer betydeligt alt efter branche, virksomhedstype, virksomhedens størrelse osv. Som med de fleste økonomiske målinger er det mest meningsfulde at undersøge en virksomheds ROAS sammenlignet med andre meget lignende virksomheder og med virksomhedens egen økonomiske historie. . En virksomhed, der gradvist hæver antallet fra 4 til 7 i løbet af de første fem år i erhvervslivet, bliver tilsyneladende bedre og bedre til at producere omkostningseffektive marketingkampagner.

Udfordringer med ROAS

Indtægter fra annoncer er ikke nødvendigvis en god indikation af økonomisk fordel, fordi Return on Ad Spend kan betragtes som en forfængelighedsmetrik. En forfængelighedsmetrik er et tal, som ledere / ejere mest foretrækker på grund af ego, og som ikke nødvendigvis bidrager til langsigtet forretnings levedygtighed.

En bedre måling at bruge kan være noget som Contribution Margin, der svarer til indtægter minus variable omkostninger, f.eks. Solgte omkostninger (COGS) Regnskab Vores regnskabsvejledninger og ressourcer er selvstudievejledninger til at lære regnskab og finansiering på egen hånd tempo. Gennemse hundredvis af guider og ressourcer. og forsendelse. For mange e-handelsvirksomheder er omkostninger til solgte varer og forsendelse store udgifter og efterlader måske ikke meget af et nettoafkast.

For at lære mere om ROAS og bidragsmargen, se vores online kursus om e-handel finansiel modellering. Dette kursus viser dig trin for trin hvordan du modellerer økonomien i en marketingkampagne for en e-handelsvirksomhed.

Mere læring

Tak, fordi du læste denne guide til Return on Ad Spend. Hvis du vil vide mere om andre måder at måle investeringsafkast for virksomheder på, skal du tjekke følgende finansressourcer:

  • LTV / CAC-forhold CAC LTV-forhold LTV / CAC-forholdet sammenligner de gennemsnitlige omkostninger ved at erhverve en kunde med en kundes gennemsnitlige levetidsværdi. Forholdet bruges i e-handel og SaaS
  • Hurdesatser Hurdle Definition En forhindringsrate, der også er kendt som minimum acceptabelt afkast (MARR), er den minimumskrav til afkast eller målsats, som investorer forventer at modtage på en investering. Satsen bestemmes ved at vurdere kapitalomkostningerne, involverede risici, aktuelle muligheder i forretningsudvidelse, afkast for lignende investeringer og andre faktorer
  • Return on Assets Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type investeringsafkast (ROI), der måler en virksomheds rentabilitet i forhold til dens samlede aktiver. Dette forhold indikerer, hvor godt en virksomhed klarer sig ved at sammenligne den fortjeneste (nettoindkomst), den genererer, med den kapital, den investerer i aktiver.
  • Return on Equity Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) er et mål for en virksomheds rentabilitet, der tager et selskabs årlige afkast (nettoindkomst) divideret med værdien af ​​dets samlede egenkapital (dvs. 12%). ROE kombinerer resultatopgørelsen og balancen, da nettoindtægten eller overskuddet sammenlignes med egenkapitalen.
  • Hvad er finansiel modellering Hvad er finansiel modellering Finansiel modellering udføres i Excel for at forudsige en virksomheds økonomiske resultater. Oversigt over, hvad der er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor opbygge en model.
  • Finansiel modellering for dummies Finansiel modellering for begyndere Finansiel modellering for begyndere er vores introduktionsvejledning til økonomisk modellering - vi dækker, hvordan man bygger en model, Excel-formler, bedste praksis og mere.

For at finde ud af mere om finanskarrierer, se vores interaktive karrierekort.