Finansiel modellering af olie og gas - Corporate Finance Institute

Finansiel modellering af olie og gas Hvad er finansiel modellering Finansiel modellering udføres i Excel for at forudsige en virksomheds økonomiske resultater. Oversigt over, hvad der er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor opbygge en model. er praksis med at opbygge en NAV (Private Asset Value) Private Equity vs Hedge Fund Sammenlign private equity vs hedgefonde med hensyn til investorer, risiko, likviditet, tidshorisont, kompensationsstruktur, karriere og flere fordele og ulemper ved hver model for en energi projekt eller aktiv. Opgaven er at forudsige pengestrøm for hvert af selskabets store projekter for at estimere værdien af ​​et efterforsknings- og produktionssegment (E&P), der benævnes ”upstream Project Finance - A Primer Project finance primer. Projektfinansiering er den økonomiske analyse af et projekts komplette livscyklus. Typisk,en cost-benefit-analyse bruges til ”kategori af olie- og gasvirksomheder.

Finansfolk, der ønsker at forfølge en karriere inden for olie- og gasindustrien, har brug for at få solid viden om, hvordan de kan udvikle, gennemgå og analysere økonomiske modeller. Certificering er yderst gavnlig for finansfolk i energisektoren såvel som analytikere og associerede virksomheder i investeringsbanker.

Uddannelsen dækker normalt emner som regnskabsmodellering, følsomhedsanalyse, værdiansættelse, finansieringsmekanik, M & A-modellering samt operationelle og investeringsmålinger.

Finansiel modellering af olie og gas