Netændring - oversigt, eksempel, brug i teknisk analyse

Nettoændring er forskellen mellem slutkursen for en tidligere handelsperiode og slutkursen for den aktuelle handelsperiode for en finansiel sikkerhed. Nettoforandring bruges normalt til aktiekurser, obligationspriser, gensidige fonde Gensidige fonde En gensidig fond er en pulje af penge indsamlet fra mange investorer med det formål at investere i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. Gensidige fonde ejes af en gruppe investorer og forvaltes af fagfolk. Lær om de forskellige typer fonde, hvordan de fungerer, og fordele og afvejninger ved at investere i dem, afledte produkter og andre omsættelige værdipapirer. Nettoforandringen refererer normalt til den daglige prisændring.

Netændring

Nettoændring repræsenterer de mest almindelige data repræsenteret for økonomiske kurser. Alle handelsplatforme og realtidsudbydere af markedsdata viser nettoændring, når de citerer priser. Nettoforandring er også en vigtig informationskilde til teknisk analyse Teknisk analyse - En begyndervejledning Teknisk analyse er en form for investeringsværdiansættelse, der analyserer tidligere priser for at forudsige fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener, at de kollektive handlinger fra alle deltagere på markedet nøjagtigt afspejler alle relevante oplysninger og derfor tildeler værdipapirer løbende en fair markedsværdi. .

Praktisk eksempel

Lukningskursen for en aktie på første dag (mandag) er $ 10,00. På dag to (tirsdag) lukker bestanden til $ 12,00; på dag tre (onsdag) lukker bestanden til $ 9,50; på dag fire (torsdag) lukker bestanden til $ 9,75; og på dag fem (fredag) lukker bestanden til $ 10,00.

Hvad er den daglige og ugentlige nettoændring af bestanden?

Nettoændringen på dag to er + $ 2,00 ($ 12,00 - $ 10,00)

Nettoændringen på dag tre er - $ 2,50 ($ 9,50 - $ 12,00)

Nettoændringen på dag fire er + $ 0,25 ($ 9,75 - $ 9,50)

Nettoændringen på dag fem er + $ 0,25 ($ 10,00 - $ 9,75)

Netændringen over ugen er dog $ 0,00 ($ 10,00 - $ 10,00), da en handelsuge kun er fem dage.

Nettoændring - Prøveoversigt

Forståelse af nettoændring

Nettoforandringen kan være forskellen i pris fra en hvilken som helst handelsperiode, uanset længden, for forskellige finansielle aktiver. Nogle eksempler på finansielle aktiver inkluderer:

 • Aktier
 • Obligationer
 • ETFs Exchange Traded Fund (ETF) En Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel, hvor porteføljer kan være mere fleksible og diversificerede på tværs af en bred vifte af alle de tilgængelige aktivklasser. Lær om forskellige typer ETF'er ved at læse denne vejledning.
 • Varekontrakter
 • Gensidige fonde
 • Fremtid
 • Muligheder

En ting at bemærke er, at alle de finansielle aktiver handler på et aktivt marked eller børs. Det giver mulighed for likviditet og priseffektivitet, så nettoændringen kan reflekteres nøjagtigt. Hvis der ikke er noget aktivt marked, ville det være næsten umuligt at spore nettoændring af priser.

Priseffektivitet

Priseffektivitet er konceptet om, at en markedspris afspejler alle markedsforholdene for udbud og efterspørgsel Udbud og efterspørgsel Loven om udbud og efterspørgsel er mikroøkonomiske begreber, der siger, at på effektive markeder er den leverede mængde af en vare og den krævede mængde af den vare lig med hinanden. Prisen på det gode bestemmes også af det punkt, hvor udbud og efterspørgsel er lig med hinanden. . Derfor er prisen en ligevægt, der indeholder alle kendte oplysninger. Det er et vigtigt underliggende koncept for de finansielle markeder, og hvad der gør det muligt for markedsdeltagere at stole på og handle med aktiver med komplette fremmede.

Sådan udtrykkes nettoændring

Forskellen mellem priser fra forskellige tidsperioder rapporteres som nettoændringen, men det kan også kaldes ”ændring”. Når et aktiv får værdi, udtrykkes den positive nettoændring med et plustegn, +0,50, som kan repræsentere 50 cent eller enhver anden denomineret valuta. Hvis aktivets tabte værdi udtrykkes den negative nettoændring med et negativt tegn, -0,50.

Forskellen kan også udtrykkes som et procentbeløb. Faktisk er et procentbeløb mere nyttigt, fordi det viser det relative afkast, der ikke fanges af den absolutte prisændring. Det gør det nemmere at sammenligne nettoændringer mellem aktiver.

Et elektronisk tilbud, der er det mest effektive og opdaterede til at modtage markedsinformation, vil ofte hente information fra flere børser.

For aktier viser kurserne firmaets navn, tickersymbol, pris, volumen, høj, lav, tæt og nettoændring.

Prøve Ticker Information

Brug af nettoændring i teknisk analyse

Netændring er meget vigtig i teknisk analyse. Teknisk analyse er en handelsfilosofi og -strategi, der bruges til at evaluere og identificere handelsmuligheder baseret på historiske statistiske data indsamlet fra handelshistorikken. Det refererer til forsøg på at evaluere en sikkerhed baseret på dens historiske prisbevægelser og volumenudviklinger. Det er i modsætning til grundlæggende analyse, der er fokuseret på at evaluere værdipapirer baseret på de underliggende forretningsresultater, såsom indtjening.

Som nævnt benytter teknisk analyse brug af kurshistorikken for aktiver for at evaluere værdipapirer. Derfor er nettoforandringen meget vigtig inden for fagområdet. Nettoændring er ofte repræsenteret i forskellige aktiediagrammer. Nogle eksempler er:

 • Linjediagram
 • Søjlediagram
 • OHLC-diagram (åben-høj-lav-luk)
 • Lysestage-diagram
 • Bjergkort
 • Punkt-og-figur-diagram Punkt og figur (P&F) -diagram Et punkt- og figurdiagram (P&F) består af flere kolonner af X'er, der repræsenterer stigninger i en aktiekurs, og O'er, der repræsenterer fald i prisen. En kolonne med X'er efterfølges altid af en kolonne med O'er og omvendt. Diagrammet er sammensat af flere felter

Tekniske analysehandlere bruger diagrammerne til at identificere tendenser i priser og volumen. Ved at analysere de historiske tendenser vil de handlende forudsige, hvor retningsmønstrene vil føre til i fremtiden.

Nettoændring repræsenteret i diagrammer giver sådanne handlende mulighed for at identificere mønstre i perioder, som de mener i sidste ende vil føre til et bestemt kursmål.

Relaterede målinger

Finance tilbyder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, covenantmodellering, lån tilbagebetalinger og mere. certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende ressourcer være nyttige:

 • Råvarer Råvarer er en anden form for aktiver ligesom aktier og obligationer. De er imidlertid forskellige i den forstand, at de er produkter, der kommer fra jorden, som inkluderer bomuld, olie, gas, majs, hvede, appelsiner, guld og uran. Dybest set er råvarer råmaterialerne
 • Futures og Forward Futures og Forwards Fremtidige og terminskontrakter (mere ofte benævnt futures og forwards) er kontrakter, der bruges af virksomheder og investorer til at afdække risici eller spekulere. Futures og forward er eksempler på afledte aktiver, der stammer deres værdier fra underliggende aktiver.
 • Options: Calls and Puts Options: Calls and Puts En option er en form for derivataftale, der giver indehaveren ret, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge et aktiv inden en bestemt dato (udløbsdato) til en bestemt pris (strejke pris). Der er to typer muligheder: opkald og sætter. Amerikanske optioner kan udnyttes når som helst
 • Sådan læses aktiediagrammer Sådan læses aktiediagrammer Hvis du aktivt vil handle med aktier som en aktiemarkedsinvestor, skal du vide, hvordan du læser aktiediagrammer. Selv forhandlere, der primært bruger grundlæggende analyse til at vælge aktier at investere i, bruger ofte stadig teknisk analyse af aktiekursbevægelser til at bestemme specifikt køb og salg, aktiediagram