STDEVPA-funktion - Formel, eksempler, standardafvigelse Excel

STDEVPA-funktionen er kategoriseret under Excel Statistiske funktioner Funktioner Liste over de vigtigste Excel-funktioner for finansanalytikere. Dette snydeark dækker 100'ere af funktioner, der er vigtige at kende som en Excel-analytiker. Den beregner standardafvigelsen, der er baseret på hele befolkningen givet som argumenter. Funktionen ignorerer logiske værdier og tekst.

Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens jobbeskrivelse nedenfor giver et typisk eksempel på alle de færdigheder, uddannelse og erfaring, der kræves for at blive ansat til et analytikerjob i en bank, institution eller virksomhed. Udfør økonomisk prognoser, rapportering og operationelle målinger, analyser økonomiske data, opret økonomiske modeller, STDEVPA-funktionen kan f.eks. Bruges til at beregne afvigelser i indtægter. Porteføljeforvaltere bruger ofte standardafvigelse til at måle og holde styr på deres porteføljes risikoniveau.

Formel

= STDEVPA (værdi1, værdi2,…)

STDEVPA-funktionen bruger følgende argumenter:

 1. Value1 (krævet argument) - Dette er det første talargument, der svarer til en population.
 2. Value2 (valgfrit argument) - Dette er et talargument, der svarer til populationen.

Et par noter om argumenterne

 1. De givne argumenter skal indeholde mindst to numeriske værdier til funktionen.
 2. Argumenterne skal være mellem 1 og 255 numeriske værdier, værdirække eller henvisninger til celler, der indeholder tal. MS Excel 2007 eller nyere versioner giver os mulighed for at indtaste op til 255 talargumenter til funktionen. I Excel 2003 kan funktionen dog kun acceptere op til 30 talargumenter.
 3. Argumenter kan enten være tal eller navne, arrays eller referencer, der indeholder tal.
 4. STDEVPA-funktionen bruges, når vi vil beregne standardafvigelsen for en hel population. Hvis vi beregner standardafvigelsen for en prøve, er vi nødt til at bruge STDEVA-funktionen eller STDEV-funktionen.

Hvordan bruges STDEVPA-funktionen i Excel?

For at forstå brugen af ​​STDEVPA-funktionen, lad os se på et eksempel:

Eksempel 1

Antag, at vi får en oversigt over de månedlige salgstal for en virksomhed over de sidste tre år, som vist nedenfor:

STDEVPA-funktion

For standardafvigelse er den anvendte formel:

STDEVPA-funktion - Eksempel 1

Den anvendte ligning er:

STDEVPA - Formel

Hvor:

 • x påtager sig hver værdi i sættet
 • x er gennemsnittet (statistisk gennemsnit) af værdisættet
 • n er antallet af værdier

Vi får resultatet nedenfor:

STDEVPA-funktion - Eksempel 1a

Husk her, at STDEVPA-funktionen tæller logiske værdier, mens standardafvigelsen beregnes. STDEVP-funktionen ignorerer dem dog.

Ting at huske på STDEVPA-funktionen

 1. For store stikprøvestørrelser returnerer STDEVA og STDEVPA omtrent lige store værdier.
 2. Hvis vi ikke vil medtage logiske værdier og tekstrepræsentationer af tal i en reference som en del af beregningen, skal du bruge STDEVP-funktionen.

Klik her for at downloade eksempelfilen til Excel

Yderligere ressourcer

Tak for din læsning af Finance's guide til Excel STDEVPA-funktionen. Ved at tage dig tid til at lære og mestre disse funktioner, fremskynder du din økonomiske analyse betydeligt. Hvis du vil vide mere, skal du tjekke disse yderligere finansressourcer:

 • Excel-funktioner til økonomi Excel til økonomi Denne Excel til finans-guide vil lære de top 10 formler og funktioner, du skal vide for at være en god finansanalytiker i Excel. Denne vejledning indeholder eksempler, skærmbilleder og trinvise instruktioner. I sidste ende skal du downloade den gratis Excel-skabelon, der indeholder alle de økonomifunktioner, der er dækket af vejledningen
 • Avanceret Excel Formel Course
 • Avancerede Excel-formler, du skal kende Avancerede Excel-formler skal vide Disse avancerede Excel-formler er vigtige at kende og tager dine økonomiske analysefærdigheder til det næste niveau. Avancerede Excel-funktioner, du skal kende. Lær de 10 bedste Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse bruger regelmæssigt. Disse færdigheder vil forbedre dit regnearkarbejde i enhver karriere
 • Excel-genveje til pc og Mac Excel-genveje til pc-Mac Excel-genveje - Liste over de vigtigste og mest almindelige MS Excel-genveje til pc- og Mac-brugere, økonomi, regnskabsyrker. Tastaturgenveje fremskynder dine modelleringsfærdigheder og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigation, bånd, indsæt special, databehandling, formel- og celleredigering og andre genveje