Netafregning - Oversigt, hvordan det fungerer, typer og eksempel

En nettoafvikling er et interbank-betalingsafviklingssystem, hvor banker indsamler data om transaktioner i løbet af dagen og udveksler oplysningerne med clearinghuset og centralbanken Federal Reserve (The Fed) Federal Reserve er USA's centralbank og er den finansielle myndighed bag verdens største frie markedsøkonomi. for at afvikle eventuelle udestående beløb.

Netafregning

I et nettoafviklingssystem holder banker styr på deres elektroniske (og fysiske) kredit- og debiteringstransaktioner hele dagen. I slutningen af ​​dagen deles oplysningerne med en formidlende institution (clearingcentret), og nettoforskellen overføres mellem deltagende banker.

Hvordan fungerer nettoafvikling?

Nettoafviklingsbeløb cleares og afvikles af et clearinghus, der fungerer som en mellemmand mellem enheder, der er involveret i en finansiel transaktion. For eksempel i Canada er Payments Canada clearing- og afviklingssystemet for finansielle transaktioner mellem banker.

Netafregning - Sådan fungerer det

Typer af nettoafviklingssystemer

1. Bilateralt netafviklingssystem

Bilaterale nettoafviklingssystemer er betalingssystemer, hvor betalinger afvikles for hver bilaterale kombination af banker. Banker, der sender flere midler i overførsler, end de modtager (dvs. banker med en positiv nettoafviklingssaldo) krediteres forskellen, og banker med en negativ nettoafviklingssaldo betaler forskellen.

2. Multilateralt nettoafviklingssystem

I et multilateralt nettoafviklingssystem modregnes overførsler modtaget af en bank med dem, der sendes ud - her henviser "overførsler" til summen af ​​alle modtagne midler og sendt til banker, der er en del af afviklingssystemet.

Hvis summen er positiv, siges det, at banken er i en multilateral nettokreditposition; hvis summen af ​​overførsler er negativ, siges det, at banken er i en multilateral netto-debetposition.

3. Udskudt nettoafviklingssystem

De er afviklingssystemer, hvor betalingsforpligtelser kan udskydes til at blive betalt på et senere tidspunkt, baseret på aftalen mellem de involverede parter.

Nettoafregning vs. bruttoafvikling

Et alternativt betalings- / afviklingssystem er Real-Time Gross Settlements System (RTGS), hvor hver transaktion afvikles med øjeblikkelige betalinger, i modsætning til nettoafregninger, der opsummeres og aggregeres i slutningen af ​​dagen, før de betales.

Da nettoafregninger ikke betales med det samme, er risikoen for, at et institut eller en bank misligholder deres gæld, højere i nettoafviklingssystemet sammenlignet med RTGS-systemet, hvor standardrisiko Standardrisikostandardrisiko, også kaldet standard sandsynlighed, er sandsynligheden for en låntager undlader at foretage fuld og rettidig betaling af hovedstol og renter, elimineres på grund af øjeblikkelige betalinger.

Hvorfor er netafviklingssystemet vigtigt?

Netafviklingssystemet giver bankerne mulighed for at være fleksible og få mere frihed til at udveksle og overføre midler mellem hinanden.

Netafviklingssystemet sikrer, at likviditet Likviditet På de finansielle markeder henviser likviditet til, hvor hurtigt en investering kan sælges uden at påvirke prisen negativt. Jo mere likvid en investering er, jo hurtigere kan den sælges (og omvendt), og jo lettere er det at sælge den til dagsværdi. Alt andet lige handler mere likvide aktiver med en præmie, og illikvide aktiver handler med en rabat. opretholdes i hele udvekslingsperioden (typisk en dag, men kan udskydes), og udstrømningen af ​​betalinger sker først, når clearinginstitutionen rydder og godkender regnskabet.

På samme måde tillader det banker at samarbejde og understøtter finansielle institutioner i at køre deres daglige drift let ved at delegere ansvaret for clearing og afvikling af konti til en formidlende part.

Praktisk eksempel

Antag, at bank A og B er en del af et bilateralt nettoafviklingssystem. Ved slutningen af ​​dagen (dvs. udvekslingsperioden) behandler clearingcentret transaktionerne og bekræfter, at Bank A's nettoafviklingsbeløb er - $ 600.000, og Bank B's nettoafviklingsbeløb er $ 600.000.

Det betyder, at bank A ved bankens slutning skylder Bank B hele $ 600.000.

Antag, at banker A og B er en del af et udskudt nettoafviklingssystem med en udskydelsesperiode på to måneder. Ved slutningen af ​​dagen (dvs. udvekslingsperioden) behandler clearingcentret transaktionerne og bekræfter, at Bank A's nettoafviklingsbeløb er - $ 600.000, og Bank B's nettoafviklingsbeløb er $ 600.000.

Derfor skal Bank A betale $ 600.000 til Bank B, men betalingen udsættes i 60 dage på grund af det udskudte nettoafviklingssystem.

Relaterede målinger

Finance tilbyder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, covenantmodellering, lån tilbagebetalinger og mere. certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende ressourcer være nyttige:

  • Banking Fundamentals Banking Fundamentals Banking fundamentals refererer til begreberne og principperne i forbindelse med bankpraksis. Bank er en industri, der beskæftiger sig med kreditfaciliteter, opbevaring af kontanter, investeringer og andre finansielle transaktioner. Banksektoren er en af ​​de vigtigste drivkræfter i de fleste økonomier
  • Kontoudtog Kontoudtog En kontoudtog er et finansielt dokument, der giver et resumé af kontohaverens aktivitet, som normalt udarbejdes ved udgangen af ​​hver måned.
  • Bank for International Settlements (BIS) Bank for International Settlements (BIS) Bank for International Settlements (BIS) startede i 1930 og ejes af centralbankerne i forskellige lande. Det fungerer som en bank for medlemsbanker, og dens rolle er at fremme international monetær, finansiel stabilitet og finansiel virksomhed. Bank for International Settlements er baseret i
  • Bankkreditanalyse Bankkreditanalyse I bankkreditanalyse overvejer og vurderer banker enhver låneansøgning baseret på meritter. De kontrollerer kreditværdigheden for hver enkelt person eller enhed