Revisionsudvalg - Oversigt, regler, ansvar

Et revisionsudvalg er en gruppe af et selskabs bestyrelse, der er ansvarlig for at føre tilsyn med processen for finansiel rapportering Intern vs ekstern finansiel rapportering Intern vs ekstern finansiel rapportering kommer med flere forskelle, som enhver interesseret part skal være opmærksom på. Intern finansiel rapportering er en. For at få succes skal revisionsudvalget være opmærksom på processerne og den interne kontrol i organisationen. Revisionsudvalget skal koordinere med ledelsesteamet, uafhængig revisor og interne revisorer for at bestemme effektiviteten af ​​de indførte interne kontroller og processer.

Revisionsudvalg

Forskrifter for revisionsudvalg

Som påbudt af Sarbanes-Oxley Act fra 2002 Sarbanes Oxley Act Sarbanes-Oxley Act er en amerikansk føderal lov, der har til formål at beskytte investorer ved at gøre virksomhedsoplysninger mere pålidelige og nøjagtige. vedtog den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) en regel, ifølge hvilken der er visse krav til revisionsudvalg, som en virksomhed skal opfylde for at få værdipapirerne noteret på en national børs. Kravene inkluderer følgende:

 • Revisionsudvalget skal bestå af uafhængige medlemmer.
 • Revisionsudvalget har ansvaret for at udvælge og føre tilsyn med selskabets regnskaber.
 • Kompensation ydes til eksterne revisorer eller uafhængige revisorer, der er ansat af revisionsudvalget.
 • Revisionsudvalget får beføjelse til at inddrage rådgivere.
 • Der skal være processer til håndtering af klager i forbindelse med virksomhedens regnskabsaktiviteter.

Revisionsudvalgets roller og ansvar

Revisionsudvalg - Roller og ansvar

 1. Revisionsudvalget vurderer analysen af ​​vigtige spørgsmål og vurderinger foretaget af ledelsen i de finansielle rapporter. Virkningerne af regnskabsmæssige og lovgivningsmæssige initiativer på årsregnskabet gennemgås også af revisionsudvalget.
 2. Revisionsudvalget sikrer, at passende politikker og processer er på plads til forebyggelse og identifikation af svig, såsom misbrug af aktiver, korruption og svig i regnskaber. Revisionsudvalget arbejder med ledelsen for at sikre, at der træffes de nødvendige skridt til afsløring af svig. Bedrageri Bedrageri henviser til enhver vildledende aktivitet, som en person udøver, med det formål at vinde noget gennem midler, der overtræder loven. Et nøgleord i.
 3. Revisionsudvalget bør forstå ledelsens ansvar med hensyn til love, der regulerer antikorruption, og afgøre, om der er passende politikker og kontroller til påvisning og afbødning af risici i forbindelse med korruption. De bør være opmærksomme på lovgivningen vedrørende antikorruption, såsom US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
 4. Revisionsudvalget mødes med ledelsen og den uafhængige revisor for at drøfte selskabets kvartalsvise og reviderede årsregnskab. De gennemgår også pressemeddelelserne om indtjening sammen med de økonomiske detaljer og anbefalinger til eksterne ratingbureauer og analytikere.
 5. Ledelsesteamet vurderer og styrer den risiko, en virksomhed er udsat for. Revisionsudvalget bør ikke være belastet med ansvaret for risikoovervågning. De er kun ansvarlige for at diskutere og gennemgå de relaterede politikker. Revisionsudvalget i nogle organisationer kan også få ansvaret for cyberrisikoovervågning.
 6. I en M & A-transaktion giver den indsigt, revisionsudvalget giver om en virksomheds økonomi, interne kontrol og risikoanalyse tillid til nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de finansielle oplysninger. I henhold til SEC-reglerne i henhold til Sarbanes-Oxley Act, efter fusionen, bør virksomhederne også vedtage en vellykket integration af finansiel rapporteringskontrol og oplysningskontrol. Ellers kan der være mangler og kontrolproblemer. Revisionsudvalget er ansvarlig for administrationen af ​​integrationen for at sikre en vellykket M & A-transaktion.
 7. Revisionsudvalget udpeger, fører tilsyn med og kompenserer den uafhængige revisor. Flere nationale børser - såsom NASDAQ og NYSE New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) er den største værdipapirudveksling i verden og er vært for 82% af S&P 500 samt 70 af de største virksomheder i verdenen. Det er et børsnoteret selskab, der giver en platform til køb og salg - anfør forskellige måder til kommunikation, der skal følges af revisionsudvalget, mens de fører tilsyn med uafhængige revisorer. Udvalget og den uafhængige revisor afholder normalt kvartalsvise møder for at diskutere den finansielle rapportering, interne kontrol og revision af virksomheden.
 8. Nogle nationale værdipapirudvekslinger kan kræve, at revisionsudvalget fører tilsyn med interne revisorer, vurderer deres præstationer og medtager eventuelle præstationsrelaterede spørgsmål i den rapport, der præsenteres for bestyrelsen. Revisionsudvalget skal afholde separate møder med de interne revisorer.
 9. Revisionsudvalget administrerer overholdelse af regler og lovgivning. De arbejder med ledelsen for at sikre, at virksomhedens politikker vedrørende adfærdskodeks og etik opfylder kravene.
 10. Revisionsudvalget skal koordinere med andre komitéer for at forstå risici og ansvar og effekten på finansiel rapportering. Det er nødvendigt at forstå og adressere virkningen af ​​ikke-GAAP-målinger, der bruges til kompensation for risikovurdering.

Vigtigste takeaways

 • Revisionsudvalget administrerer den finansielle rapportering for en virksomhed og relaterede risici, intern kontrol, overholdelse og etik.
 • Det skal koordinere med ledelsen og revisorerne for at komme med finansiel rapportering, der er i overensstemmelse med regnskabsprincipper GAAP GAAP, eller generelt accepterede regnskabsprincipper, er et almindeligt anerkendt sæt regler og procedurer designet til at styre virksomhedsregnskab og finansiel rapportering. GAAP er et omfattende sæt regnskabspraksis, der blev udviklet i fællesskab af Financial Accounting Standards Board (FASB) og og og politikkerne.
 • For at sikre, at de økonomiske rapporter er korrekte, skal revisionsudvalget være opmærksom på de processer og interne kontroller, der er indført af virksomhedens ledelse.
 • Revisionsudvalget er ansvarligt for udnævnelse af individuelle revisorer sammen med evaluering af deres præstationer og kompensation. I nogle organisationer har de muligvis også tilsyn med de interne revisorer.

Flere ressourcer

Finance er den officielle udbyder af Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, pagtermodellering, tilbagebetaling af lån og mere. certificeringsprogram, der er designet til at omdanne enhver til en finansanalytiker i verdensklasse.

For at fortsætte med at lære og udvikle din viden om økonomisk analyse anbefaler vi stærkt de yderligere ressourcer nedenfor:

 • Revisionsberetning Revisors beretning En uafhængig revisors beretning er en officiel udtalelse fra en ekstern eller intern revisor om kvaliteten og nøjagtigheden af ​​årsregnskabet
 • Forensic Audit Guide Forensic Audit Guide En Forensic Audit er en detaljeret revision af en virksomheds optegnelser, der skal bruges i en domstol i en retssag. Revisorer, advokater og økonomiprofessionelle er alle involveret. I en sådan revision vil de lede efter korruption, interessekonflikter, bestikkelse, afpresning, misbrug af aktiver, økonomisk svindel
 • Revisors juridiske ansvar Juridiske ansvar Revisors bekymring over revisors juridiske ansvar fortsætter med at vokse hver dag. Revisorer er meget vigtige mennesker, fordi de i sidste ende er ansvarlige for at forbedre pålideligheden af ​​årsregnskabet for alle slags eksterne brugere. Som andre fagfolk kan de stå over for civilretligt og strafferetligt ansvar
 • Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) US Securities and Exchange Commission, eller SEC, er et uafhængigt agentur fra den amerikanske føderale regering, der er ansvarlig for at gennemføre føderale værdipapirlove og foreslå sikkerhedsregler. Det har også ansvaret for vedligeholdelse af værdipapirindustrien og aktie- og optionskurser