Formel for marginale omkostninger - Definition, eksempler, beregne marginale omkostninger

Marginalomkostninger repræsenterer de ekstraomkostninger, der er afholdt, når der produceres yderligere enheder af en vare eller tjenesteydelse. Det beregnes ved at tage den samlede ændring i omkostningerne ved at producere flere varer og dividere det med ændringen i antallet af producerede varer. De sædvanlige variable omkostninger Variable Costs Variable omkostninger er omkostninger, der varierer i forhold til mængden af ​​varer eller tjenester, som en virksomhed producerer. Med andre ord er det omkostninger, der varierer inkluderet i beregningen, er arbejdskraft og materialer plus de anslåede stigninger i faste omkostninger (hvis nogen), såsom administration, omkostninger og salgsudgifter. Den marginale omkostningsformel kan bruges i finansiel modellering Hvad er finansiel modellering Finansiel modellering udføres i Excel for at forudsige en virksomheds økonomiske resultater. Oversigt over, hvad der er økonomisk modellering, hvordan &hvorfor bygge en model. for at optimere genereringen af ​​pengestrømme Cash Flow Cash Flow (CF) er stigningen eller faldet i mængden af ​​penge, som en virksomhed, institution eller person har. I finansiering bruges udtrykket til at beskrive mængden af ​​kontanter (valuta), der genereres eller forbruges i en given tidsperiode. Der er mange typer CF.

Nedenfor opdeler vi de forskellige komponenter i den marginale omkostningsformel.

Marginalomkostningsformel på et diagram

Billede: Finance's Budgeting & Forecasting Course.

Hvad er formlen for marginale omkostninger?

Den marginale omkostningsformel er:

Marginalomkostning = (Ændring i omkostninger) / (Ændring i mængde)

1. Hvad er "Ændring i omkostninger"?

På hvert produktionsniveau og i hver tidsperiode kan produktionsomkostningerne stige eller falde, især når behovet opstår for at producere mere eller mindre outputvolumen. Hvis fremstilling af ekstra enheder kræver ansættelse af en eller to ekstra medarbejdere og øger indkøbsomkostningerne for råmaterialer, henviser en ændring i de samlede produktionsomkostninger Økonomi ved produktionsproduktion til antallet af enheder, som et firma producerer over en given periode. Fra et mikroøkonomisk synspunkt vil et firma, der fungerer effektivt, resultere. For at bestemme ændringen i omkostninger skal du blot trække produktionsomkostningerne under den første outputkørsel fra produktionsomkostningerne i den næste batch, når output er steget.

2. Hvad er "Ændring i mængde"?

Det er uundgåeligt, at produktionsmængden vil stige eller falde med forskellige produktionsniveauer. De involverede mængder er normalt betydelige nok til at evaluere ændringer i omkostningerne. En stigning eller fald i mængden af ​​producerede varer oversættes til omkostningerne ved fremstillede varer (COGM) Omkostninger ved fremstillede varer (COGM) Omkostninger ved fremstillede varer, også kendt som COGM, er et udtryk, der anvendes i ledelsesregnskab, der refererer til en tidsplan eller erklæring, der viser de samlede produktionsomkostninger for en virksomhed i en bestemt tidsperiode. . For at bestemme ændringerne i mængden trækkes antallet af varer, der er fremstillet i den første produktionskørsel, fra produktionsmængden, der er foretaget i den følgende produktionskørsel.

Download Marginal Cost Calculator

Hvordan beregner du marginalomkostninger Marginalomkostninger Marginalomkostninger ved produktion er omkostningerne ved at levere en ekstra enhed af et produkt eller en tjeneste. Det er et grundlæggende princip, der bruges til at udlede økonomisk optimale beslutninger og et vigtigt aspekt af ledelsesregnskab og finansiel analyse. Det kan beregnes som? Download Finance gratis marginomkostningsberegner Marginalomkostningsberegner Denne marginomkostningsberegner giver dig mulighed for at beregne meromkostningerne ved at producere flere enheder ved hjælp af formlen: Marginalomkostning = Ændring i omkostninger / Ændring i mængde Marginalomkostninger repræsenterer de ekstraomkostninger, der er afholdt, når der produceres yderligere enheder af en vare eller tjeneste. Det beregnes ved at tage det samlede ka. Hvis du vil beregne de ekstra omkostninger ved at producere flere enheder,indtast blot dine tal i vores Excel-baserede lommeregner, så får du straks svaret.

Start med at indtaste startantalet af producerede enheder og de samlede omkostninger, og indtast derefter det fremtidige antal producerede enheder og deres samlede omkostninger. Outputtet fra denne ligning er den marginale pris. Nedenfor er et screenshot af lommeregneren.

marginale omkostningsberegner

Download den gratis skabelon

Indtast dit navn og din e-mail i nedenstående formular og download den gratis skabelon nu!

Et eksempel på den marginale omkostningsformel

Johnson Tyres, et offentligt selskab, fremstiller konsekvent 10.000 enheder lastbildæk hvert år og medfører produktionsomkostninger på 5 millioner dollars. Imidlertid finder et år markedets efterspørgsel efter dæk betydeligt højere, hvilket kræver yderligere produktion af enheder, hvilket beder ledelsen om at købe flere råvarer og reservedele samt ansætte mere arbejdskraft. Denne efterspørgsel resulterer i samlede produktionsomkostninger på $ 7,5 millioner for at producere 15.000 enheder i det år. Som finansanalytiker Finansiel analytikerrolle bestemmer du, at marginale omkostninger for hver ekstra produceret enhed er $ 500 ($ 2.500.000 / 5.000).

Hvor vigtigt er marginale omkostninger i forretningsdrift?

Ved udførelse af finansiel analyse Typer af finansiel analyse Finansiel analyse indebærer anvendelse af finansielle data til at vurdere en virksomheds præstation og fremsætte anbefalinger om, hvordan den kan forbedres fremover. Finansanalytikere udfører primært deres arbejde i Excel ved hjælp af et regneark til at analysere historiske data og lave fremskrivninger Typer af finansiel analyse, det er vigtigt for ledelsen at evaluere prisen på hver vare eller service, der tilbydes forbrugerne, og marginale omkostningsanalyser er en faktor at overveje.

Hvis salgsprisen for et produkt er større end marginalomkostningerne, vil indtjeningen stadig være større end de ekstraomkostninger - en gyldig grund til at fortsætte produktionen. Hvis prislappen imidlertid er mindre end de marginale omkostninger, vil der være tab, og derfor bør yderligere produktion ikke forfølges - eller måske bør priserne øges. Dette er et vigtigt stykke analyse, der skal overvejes for forretningsdriften.

Lær mere i Finance's finansielle analysekurser.

Hvilke job bruger formlen for marginale omkostninger?

Professionelle, der arbejder i en bred vifte af virksomhedsfinansiering Corporate Finance Oversigt Corporate finance beskæftiger sig med et selskabs kapitalstruktur, herunder dets finansiering og de handlinger, som ledelsen tager for at øge værdien af ​​roller, beregner de inkrementelle produktionsomkostninger som en del af rutinemæssig økonomisk analyse . Revisorer, der arbejder i vurderingsgruppen Værdiansættelsesanalytiker Karriereprofil En værdiansættelsesanalytiker leverer værdiansættelsestjenester til offentlige og private virksomheder. De fokuserer typisk på identifikation og værdiansættelse af immaterielle aktiver og mere specifikt med nedskrivning af goodwill og købsprisallokering (PPA). En karriere som analytiker i værdiansættelsesteamet kan kræve betydelig økonomisk modellering og analyse. kan udføre denne øvelsesberegning for en klientmens analytikere i investment banking Investment Banking Career Path Investment banking karrierevejledning - planlæg din IB karrierevej. Lær om investeringsbanklønninger, hvordan man ansættes, og hvad man skal gøre efter en karriere i IB. Investeringsbankafdelingen (IBD) hjælper regeringer, virksomheder og institutioner med at rejse kapital og gennemføre fusioner og opkøb (M&A). kan inkludere det som en del af produktionen i deres finansielle model Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer finansielle modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de 10 bedste typer.og institutioner skaffer kapital og gennemfører fusioner og opkøb (M&A). kan inkludere det som en del af produktionen i deres finansielle model Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer finansielle modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de 10 bedste typer.og institutioner skaffer kapital og gennemfører fusioner og opkøb (M&A). kan inkludere det som en del af produktionen i deres finansielle model Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer finansielle modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de 10 bedste typer.

Udforsk Finance's karrierekort for at lære mere!

Video Forklaring af marginale omkostninger

Nedenfor er en kort videovejledning, der forklarer, hvad marginale omkostninger er, formlen til beregning af det, og hvorfor det er vigtigt i økonomisk analyse.

Video: Finansens finansielle analysekurser.

Stordriftsfordele (eller ej)

Virksomheder kan opleve lavere omkostninger ved at producere flere varer, hvis de har såkaldte stordriftsfordele Stordriftsfordele Stordriftsfordele henviser til den omkostningsfordel, som et firma oplever, når det øger dets produktionsniveau. Fordelen opstår på grund af det omvendte forhold mellem faste enheder pr. enhed og den producerede mængde. Jo større produktionsmængde, jo lavere er de faste omkostninger pr. Enhed. Typer, eksempler, vejledning. For en virksomhed med stordriftsfordele bliver det billigere at producere hver ekstra enhed, og virksomheden tilskyndes til at nå det punkt, hvor marginale indtægter Marginalindtægter Marginalindtægter er indtægterne, der opnås ved salg af en ekstra enhed. Det er indtægterne, som et firma kan generere for hver solgte ekstra enhed; der er knyttet marginale omkostninger til det,der skal redegøres for. er lig med marginalomkostninger Marginalomkostninger Marginalomkostningerne ved produktion er omkostningerne ved at levere en ekstra enhed af et produkt eller en tjeneste. Det er et grundlæggende princip, der bruges til at udlede økonomisk optimale beslutninger og et vigtigt aspekt af ledelsesregnskab og finansiel analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produktionsfabrik, der har meget pladskapacitet og bliver mere effektiv, når der produceres mere volumen. Derudover er virksomheden i stand til at forhandle lavere materialomkostninger med leverandører i højere volumener, hvilket gør variable omkostninger lavere over tid.Det er et grundlæggende princip, der bruges til at udlede økonomisk optimale beslutninger og et vigtigt aspekt af ledelsesregnskab og finansiel analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produktionsfabrik, der har meget pladskapacitet og bliver mere effektiv, når der produceres mere volumen. Derudover er virksomheden i stand til at forhandle lavere materialeomkostninger med leverandører i højere volumener, hvilket gør variable omkostninger lavere over tid.Det er et grundlæggende princip, der bruges til at udlede økonomisk optimale beslutninger og et vigtigt aspekt af ledelsesregnskab og finansiel analyse. Det kan beregnes som. Et eksempel kan være en produktionsfabrik, der har meget pladskapacitet og bliver mere effektiv, når der produceres mere volumen. Derudover er virksomheden i stand til at forhandle lavere materialomkostninger med leverandører i højere volumener, hvilket gør variable omkostninger lavere over tid.

For nogle virksomheder stiger omkostningerne pr. Enhed faktisk, efterhånden som der produceres flere varer eller tjenester. Disse virksomheder siges at have stordisconomier Diseconomies of Scale Stordiskonomier er, når produktionsproduktionen stiger med stigende marginale omkostninger, hvilket resulterer i reduceret rentabilitet. I stedet for, at produktionsomkostningerne falder, efterhånden som der produceres flere enheder (hvilket er tilfældet med normale stordriftsfordele), sker det modsatte, og omkostningerne bliver højere. Forestil dig et firma, der har nået sin maksimale grænse for produktionsvolumen. Hvis det ønsker at producere flere enheder, ville marginalomkostningerne være meget høje, da store investeringer ville være nødvendige for at udvide fabrikkens kapacitet eller lease plads fra en anden fabrik til en høj pris.

Hvor kan man lære mere om marginale omkostninger?

Vi håber, at dette har været en nyttig guide til den marginale omkostningsformel, og hvordan man beregner de inkrementelle omkostninger ved at producere flere varer. For mere læring tilbyder Finance en bred vifte af kurser om finansiel analyse samt regnskabsmæssig og økonomisk modellering, som inkluderer eksempler på den marginale omkostningsligning i aktion.

Mere læring: Gennemse mange af vores GRATIS økonomikurser.

Yderligere ressourcer:

  • Driftsmargin Driftsmargin Driftsmargen er lig med driftsindtægter divideret med omsætning. Det er et rentabilitetsforhold, der måler indtægter efter dækning af drifts- og ikke-driftsomkostninger for en virksomhed. Også kaldet return on sales
  • EBITDA-margin EBITDA-margin EBITDA-margin = EBITDA / indtægter. Det er et rentabilitetsforhold, der måler indtjening, som et selskab genererer før skat, renter, afskrivninger og afskrivninger. Denne vejledning har eksempler og en skabelon, der kan downloades
  • Fortjenstmargen Nettovinstmargin Nettovinstmargen (også kendt som "Profitmargin" eller "Nettovinstmargin") er en finansiel ratio, der bruges til at beregne den procentdel af fortjeneste, som et selskab producerer ud fra dets samlede omsætning. Det måler mængden af ​​nettooverskud, som en virksomhed opnår pr.
  • Bidragsmargin Bidrag Margenforhold Bidrag Margenforholdet er en virksomheds omsætning minus variable omkostninger divideret med dens indtægter. Forholdet kan bruges til breakeven-analyse, og det + Det repræsenterer den marginale fordel ved at producere endnu en enhed.