Financial Analyst Hours - Corporate Finance Institute

Finansiel analytiker arbejdstid varierer meget fra 100 timer om ugen i investeringsbankvirksomhed Investment Banking Investmentbank er en division af en bank eller finansiel institution, der betjener regeringer, virksomheder og institutioner ved at yde garanti (kapitalanskaffelse) og fusioner og opkøb (M&A) rådgivningstjenester. Investeringsbanker fungerer som formidlere til 40 timer om ugen i et driftsselskab. Arbejdstiden, som en finansanalytiker skal bruge, afhænger også af den by og det land, de befinder sig i, med de store finansielle centre Wall Street Wall Street optager otte blokke i Manhattan, New York. Det løber øst til vest fra Broadway til South Street, i hjertet af finansdistriktet. Wall Street repræsenterer hjertet af kapitalismen og er hjemsted for New York Stock Exchange (NYSE), mange banker, andre finansielle institutioner,og virksomheder. der typisk kræver længere dage end mindre satellitbyer.

Finansanalytiker