Handelsbalance - Definition, formel og eksempel

Handelsbalancen (BOT), også kendt som handelsbalancen, refererer til forskellen mellem den monetære værdi af et lands import og eksport over en given tidsperiode. En positiv handelsbalance indikerer et handelsoverskud, mens en negativ handelsbalance indikerer et handelsunderskud. BOT er en vigtig komponent til bestemmelse af et lands løbende konto.

Handelsbalance

Formel

Formlen til beregning af handelsbalance er som følger:

Handelsbalanceformel

Hvor:

  • Værdien af ​​eksport er værdien af ​​varer og tjenester, der sælges til købere i andre lande.
  • Importens værdi er værdien af ​​varer og tjenester, der købes fra sælgere i andre lande.

Fortolkning af BOT for en økonomi

Til misforståelsen for mange indikerer en positiv eller negativ handelsbalance ikke nødvendigvis en sund eller svag økonomi. Hvorvidt en positiv eller negativ BOT er gavnlig for en økonomi, afhænger blandt andet af de involverede lande, de handelspolitiske beslutninger, varigheden af ​​den positive eller negative BOT og størrelsen af ​​handelsbalancen.

Kort sagt, BOT-tallet alene giver ikke meget af en indikation for, hvor godt en økonomi klarer sig. Økonomer er generelt enige om, at hverken handelsoverskud eller handelsunderskud i sagens natur er "dårlige" eller "gode" for økonomien.

En positiv balance opstår, når eksport> importeres og betegnes som handelsoverskud.

En negativ handelsbalance opstår, når eksport <importeres og kaldes et handelsunderskud.

Handelsbalance

Handelsbalancen mellem USA og Kina

De Forenede Staters handelsunderskud med Kina er fortsat et meget omdiskuteret emne blandt politikere og akademikere. Det amerikanske handelsunderskud er fortsat med at stige gennem årene og steg til et højdepunkt på fem måneder i juli 2018.

For mange kan problemet virke problematisk. Der har dog ikke været nogen stærke beviser for, at en negativ import / eksportbalance skader USAs økonomi. Faktisk har den amerikanske økonomi oplevet en af ​​dens længste udvidelser i historien.

Vigtigste takeaways

  • Handelsbalancen refererer til forskellen mellem et lands eksport og import.
  • Denne handelstal alene giver ikke meget indsigt i den økonomiske sundhed i en økonomi. (USA er et eksempel på et land med et langvarigt handelsunderskud, men som i øjeblikket oplever en af ​​dets længste udvidelser i historien).
  • En positiv BOT indikerer ikke nødvendigvis en sund økonomi, heller ikke en negativ en nødvendigvis en svag økonomi.

Relaterede målinger

Finance tilbyder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende finansressourcer være nyttige:

  • Samlet udbud og efterspørgsel Samlet udbud og efterspørgsel Samlet udbud og efterspørgsel henviser til begrebet udbud og efterspørgsel, men anvendes i en makroøkonomisk skala. Samlet udbud og samlet efterspørgsel afbildes begge mod det samlede prisniveau i en nation og den samlede mængde udvekslede varer og tjenester
  • Indgangsbarrierer Adgangsbarrierer Adgangsbarrierer er de hindringer eller hindringer, der gør det vanskeligt for nye virksomheder at komme ind på et givet marked. Disse kan omfatte teknologiske udfordringer, statslige regler, patenter, opstartsomkostninger eller krav til uddannelse og licensering.
  • Bruttonationalprodukt (BNP) Bruttonationalprodukt Bruttonationalprodukt (BNP) er et mål for værdien af ​​alle varer og tjenester produceret af et lands beboere og virksomheder. Det estimerer værdien af ​​de endelige produkter og tjenester, der fremstilles af et lands beboere, uanset produktionsstedet.
  • Købekraftsparitet Købekraftsparitet Begrebet købekraftsparitet (PPP) bruges til at foretage multilaterale sammenligninger mellem de forskellige landes nationale indkomst og levestandard. Købekraft måles ved prisen på en bestemt kurv med varer og tjenester. Paritet mellem to lande indebærer således, at en valutaenhed i et land vil købe