Terminarkskabelon - Download gratis Template Term Sheet

Et termark beskriver de grundlæggende vilkår og betingelser for en investeringsmulighed og er en ikke-bindende aftale, der tjener som udgangspunkt for mere detaljerede aftaler - som et forpligtelsesbrev, endelig aftale (aktiekøbsaftale) eller abonnementsaftale. Terminer produceres ofte af investeringsbankfolk Investment Banking Career Path Investment bank karrierevejledning - planlæg din IB karrierevej. Lær om investeringsbanklønninger, hvordan man ansættes, og hvad man skal gøre efter en karriere i IB. Investeringsbankafdelingen (IBD) hjælper regeringer, virksomheder og institutioner med at rejse kapital og gennemføre fusioner og opkøb (M&A). på vegne af virksomhedsudstedere Virksomhedsinformation Juridisk virksomhedsinformation om Corporate Finance Institute (Finance).Denne side indeholder vigtige juridiske oplysninger om økonomi inklusive registreret adresse, skattenummer, virksomhedsnummer, stiftelsesattest, firmanavn, varemærker, juridisk rådgiver og revisor. . Download vores gratis skabelon til termark.

termarkskabelon

Download den gratis skabelon

Indtast dit navn og din e-mail i nedenstående formular og download den gratis skabelon nu!

Term Sheet Template - Eksempel

Bemærk: Dette termark er kun til uddannelsesmæssige formål og bør ikke bruges til andre formål.

Udsteder: [Navn] ("Corporation")

Udbuddets art: [Mæglet eller ikke-mæglet] [privat placering] ("Udbuddet") af [Common Shares].

Sikkerhedstype: [Common Shares]

Tilbudsstørrelse: [Op til $ 50 millioner]

Udstedelsespris: $ [10,00] pr. [Andel] ("Udstedelsesprisen").

Kommissionen: [6,0]%

Store bogstaver: Ca. $ [60.000.000]. Fremstilles som "udstilling [A]".

Udbytte: [Beskriv udbyttepolitikken.]

Foretrukne likvidationsrettigheder: [Beskriv eventuelle likvidationspræferencer.]

Definition af likvidationsbegivenhed: [Inkluder definition fra juridisk rådgiver.]

Konverteringsrettigheder: [Beskriv, hvis relevant.]

Anti-fortynding: [For eksempel: Aktierne skal have en vis sædvanlig beskyttelse mod fortynding for enhver aktieudstedelse til priser, der er mindre end Udstedelseskursen baseret på en vægtet gennemsnitlig formel og med forbehold af standardundtagelser.]

Stemmeret: [Beskriv stemmeretten.]

Brug af provenuet: [Provenuet fra Udbuddet skal primært bruges til generelle virksomheds- og arbejdskapitalformål.]

Lukningsbetingelser: [Lukning af Udbuddet er betinget af afslutning af tilfredsstillende due diligence, udførelse af nødvendige endelige aftaler om gennemførelse af Udbuddet, modtagelse af alle nødvendige virksomhedsgodkendelser og tredjepartsgodkendelse for Udbuddet. Etc.]

Agent: [Generic Capital Corp.]

Sidste dato: [Dato]

Bemærk: Dette termark er kun til uddannelsesmæssige formål og bør ikke bruges til andre formål.

Dokumenter i private kapitalforhøjelser

Undrer du dig over, hvor termarket passer ind i den samlede proces med kapitalindsamling til private virksomheder?

Her er en liste over alle de vigtigste dokumenter i privat kapitalindsamling:

  1. Teaser / 1-personsøger
  2. Ikke-afsløringsaftale (NDA)
  3. Ledelsespræsentation
  4. Rammeaftale
  5. Tilbyder et memorandum
  6. Abonnementsaftale

Typisk vil investeringsbankfolk eller rådgivere til transaktionen sende folk et Teaser- eller en-side marketingdokument, der beskriver investeringsmuligheden. Hvis investorer er interesserede, vil de underskrive en NDA og modtage mere detaljerede oplysninger såsom ledelsespræsentation, et udbudsmemorandum og et terminsark. Den sidste fase vil være en abonnementsaftale.

Flere ressourcer

At vide, hvordan man opbygger et termark er et vigtigt sæt af investeringsbanker.

For at forberede dig på en karriere inden for investeringsbankvirksomhed, virksomhedsudvikling eller private equity kan du finde disse ressourcer nyttige:

  • Hvad er Investeringsbank Investeringsbank Investeringsbank er opdeling af en bank eller finansiel institution, der betjener regeringer, virksomheder og institutioner ved at yde rådgivningstjenester (kapitalanskaffelse) og fusioner og erhvervelser (M&A). Investeringsbanker fungerer som formidlere
  • Hvorfor investeringsbank Hvorfor investeringsbank? Næsten hver investeringsbankinterviewer vil stille spørgsmålet: hvorfor investeringsbank? Jeg ønsker at arbejde i investeringsbank, fordi det er den hurtigste måde at lære økonomisk modellering, værdiansættelse, Excel og forstå arten af ​​store virksomhedstransaktioner. Jeg er opmærksom på, at jobbet har et stramt hierarki, meget lange timer
  • Værdiansættelsesteknikker Værdiansættelsesmetoder Når en virksomhed vurderes som en igangværende virksomhed, anvendes tre hovedvurderingsmetoder: DCF-analyse, sammenlignelige virksomheder og præcedenstransaktioner. Disse værdiansættelsesmetoder bruges i investeringsbankvirksomhed, aktieforskning, private equity, virksomhedsudvikling, fusioner og opkøb, gearede opkøb og finansiering
  • Typer af økonomiske modeller Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer af økonomiske modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de 10 bedste typer

For at finde ud af mere, se vores interaktive karrierekort.