Hvad er sammensmeltning? - Virksomhedskombinationsmetoder og eksempler

I virksomhedsfinansiering Corporate Finance Oversigt Corporate finance beskæftiger sig med kapitalstrukturen i et selskab, herunder dets finansiering og de handlinger, som ledelsen tager for at øge værdien af, en sammensmeltning er kombinationen af ​​to eller flere virksomheder til en større enkelt virksomhed.

I regnskab henviser en sammenlægning eller konsolidering til kombinationen af ​​regnskaber. For eksempel rapporterer en gruppe af virksomheder deres finansielle poster på et konsolideret grundlag, som inkluderer individuelle opgørelser fra flere mindre virksomheder.

sammensmeltning fusionerende tema

Hvad er den juridiske proces for sammenlægning?

En sammensmeltning er faktisk en bestemt delmængde inden for en bredere gruppe af "virksomhedssammenslutninger". Der er tre hovedtyper af virksomhedssammenslutninger, som er beskrevet nedenfor mere detaljeret. Det er vigtigt at forstå de subtile forskelle, når vi taler om fusioner, opkøb og sammenlægninger.

 1. Erhvervelse (to overlevende): Det købende selskab erhverver mere end 50% af aktierne i det erhvervede selskab, og begge virksomheder overlever.
 2. Fusion (en overlevende): Det købende selskab køber det sælgende selskabs aktiver. Salg af det erhvervede selskabs aktiver fører til, at kun det indkøbende selskab overlever.
 3. Fusion (ingen overlevende): Denne tredje mulighed skaber et nyt firma, hvor ingen af ​​de allerede eksisterende virksomheder overlever.

Som du kan se med ovenstående eksempler, kommer forskellen ned til de overlevende virksomheder. I en sammenlægning oprettes et nyt firma, og ingen af ​​de gamle virksomheder overlever.

Hvorfor foretage en sammenlægning?

Sammenslutninger udføres ofte, når konkurrerende virksomheder, der driver lignende forretning, ville opnå en vis synergi eller omkostningsbesparelser ved at kombinere deres aktiviteter, som kan kvantificeres i en finansiel model. Derimod kan det også forekomme, når virksomheder ønsker at komme ind på nye markeder eller gå ind i en ny virksomhed og bruge fusioner og opkøb som en måde at opnå det på. Her er en liste over grunde til, at virksomheder udfører konsolideringer:

 • Adgang til nye markeder
 • Adgang til nye teknologier
 • Adgang til nye klienter / geografiske områder
 • Billigere finansiering for en større virksomhed
 • Omkostningsbesparelser (synergier) opnået gennem forhandlingsstyrke med leverandører og kunder
 • Fjernelse af konkurrence

Hvem er involveret i sammenlægninger?

En sammenlægning kræver typisk investeringsbankfolk Investment Banking Investment banking er divisionen af ​​en bank eller finansiel institution, der betjener regeringer, virksomheder og institutioner ved at yde rådgivningstjenester (kapitalanskaffelse) og fusioner og erhvervelser (M&A). Investeringsbanker fungerer som formidlere, advokater, revisorer og ledere i hver af de kombinerende virksomheder. Bankfolk udfører typisk omfattende økonomisk modellering og værdiansættelse for at evaluere den potentielle transaktion og rådgive de enkelte virksomheder. Parallelt med denne proces vil advokaterne arbejde sammen med bankfolk og deres erhvervskunder for at afgøre, hvilken af ​​ovenstående juridiske strukturer der er optimal: erhvervelse, fusion eller sammensmeltning.

Yderligere ressourcer

For at fortsætte med at lære og fremme din karriere inden for virksomhedsfinansiering anbefaler vi disse ekstra finansressourcer stærkt:

 • Fusioner og erhvervelsesprocesser Fusioner Erhvervelser M&A Process Denne vejledning fører dig gennem alle trin i M&A processen. Lær, hvordan fusioner og opkøb og aftaler gennemføres. I denne vejledning skitserer vi anskaffelsesprocessen fra start til slut, de forskellige typer erhververe (strategiske vs. økonomiske køb), betydningen af ​​synergier og transaktionsomkostninger
 • IPO-proces IPO-proces IPO-processen er, hvor en privat virksomhed udsteder nye og / eller eksisterende værdipapirer til offentligheden for første gang. De 5 trin diskuteret i detaljer
 • Sådan bliver du en god finansanalytiker Analyst Trifecta® Guide Den ultimative guide til, hvordan du kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du at følge branchens førende bedste praksis og skille sig ud fra mængden? Vores proces, kaldet The Analyst Trifecta®, består af analytics, presentation & soft skills
 • Bedste praksis for finansiel modellering Gratis vejledning for økonomisk modellering Denne vejledning for økonomisk modellering dækker Excel-tip og bedste praksis om antagelser, drivere, prognoser, sammenkædning af de tre udsagn, DCF-analyse, mere