Syndikeret lån - Deltagere, fordele, hvordan det fungerer

Et syndikeret lån tilbydes af en gruppe långivere, der arbejder sammen om at yde kredit til en stor låntager. Låntageren kan være et selskab Corporation Et selskab er en juridisk enhed oprettet af enkeltpersoner, aktionærer eller aktionærer med det formål at fungere med overskud. Virksomheder har lov til at indgå kontrakter, sagsøge og sagsøges, egne aktiver, eftergive føderale og statslige skatter og låne penge fra finansielle institutioner. , et individuelt projekt eller en regering. Hver långiver i syndikatet bidrager med en del af lånebeløbet, og de deler alle i udlånsrisikoen. En af långivere fungerer som manager (arrangere bank), der administrerer lånet på vegne af de andre långivere i syndikatet. Syndikatet kan være en kombination af forskellige typer lån,hver med forskellige tilbagebetalingsbetingelser, der er aftalt under forhandlingerne Forhandling Taktik Forhandling er en dialog mellem to eller flere mennesker med det formål at nå til enighed om et emne eller spørgsmål, hvor konflikt eksisterer. God forhandlingstaktik er vigtig for forhandlingsparterne at kende for at deres side skal vinde eller skabe en win-win-situation for begge parter. mellem långivere og låntager.

Syndikeret lån

Ladesyndikering opstår, når en enkelt låntager kræver et stort lån ($ 1 million eller mere), som en enkelt långiver muligvis ikke er i stand til at yde, eller når lånet ligger uden for långivarens risikoeksponering. Långivere Topbanker i USA Ifølge US Federal Deposit Insurance Corporation var der 6.799 FDIC-forsikrede kommercielle banker i USA fra februar 2014. Landets centralbank er Federal Reserve Bank, der opstod efter passagen af Federal Reserve Act i 1913 dannede derefter et syndikat, der giver dem mulighed for at sprede risikoen og dele i den økonomiske mulighed. Ansvaret for hver långiver er begrænset til deres andel af det samlede lån. Aftalen for alle medlemmer af syndikatet er indeholdt i en låneaftale.

For at lære teknikker om, hvordan man analyserer en virksomheds økonomi, skal du tjekke Finance's Financial Analysis Fundamentals Course.

Deltagere i et syndikeret lån

De, der deltager i lånesyndikering, kan variere fra en aftale til en anden, men de typiske deltagere inkluderer følgende:

1. Arrangere bank

Arrangeringsbanken er også kendt som lead manager og har mandat af låntager til at organisere finansieringen baseret på specifikke aftalte vilkår for lånet. Banken skal erhverve andre långivere, der er villige til at deltage i udlånssyndikatet og dele de involverede udlånsrisici. De økonomiske vilkår, der er forhandlet mellem den arrangerende bank og låntager, er indeholdt i termbladet Term Sheet Template Download vores eksempel på eksempel på termbladet. Et termark beskriver de grundlæggende vilkår og betingelser under en investeringsmulighed og ikke-bindende aftale.

Terminbladen beskriver lånebeløbet, tilbagebetalingsplanen Gældsplan En gældsplan indeholder al gæld, som en virksomhed har i en tidsplan, der er baseret på dens løbetid og rentesats. Ved finansiel modellering er renteomkostningsstrømme, rentesats, lånets varighed og andre gebyrer relateret til lånet. Arrangørbanken har en stor del af lånet og er ansvarlig for at fordele pengestrømme mellem de andre deltagende långivere.

2. Agent

Agenten i et syndikeret lån tjener som et link mellem låntager og långivere og skylder en kontraktlig forpligtelse over for både låntager og långivere. Agentens rolle til långivere er at give dem oplysninger, der giver dem mulighed for at udøve deres rettigheder i henhold til den syndikerede låneaftale. Imidlertid har agenten ingen tillidsforpligtelse og er ikke forpligtet til at rådgive låntager eller långivere. Agentens pligt er hovedsageligt administrativ.

3. Forvalter

Trustee er ansvarlig for at have sikkerhed for låntagerens aktiver på långivernes vegne. Syndikerede lånestrukturer undgår at yde sikkerhed til de enkelte långivere særskilt, da denne praksis ville være dyrt for syndikatet. I tilfælde af misligholdelse er kuratoren ansvarlig for at håndhæve sikkerheden under instrukser fra långivere. Derfor har kuratoren kun en tillidsforpligtelse over for långivere i syndikatet.

Fordele ved et syndikeret lån

Følgende er de største fordele ved et syndikeret lån:

1. Mindre tid og kræfter involveret

Låntager er ikke forpligtet til at møde alle långivere i syndikatet for at forhandle om vilkårene for lånet. Snarere behøver låntager kun at mødes med den arrangerende bank for at forhandle og blive enige om lånets vilkår. Arrangøren gør så det større arbejde med at oprette syndikatet, bringe andre långivere om bord og diskutere lånevilkårene med dem for at bestemme, hvor meget kredit hver långiver vil bidrage med.

2. Diversificering af lånevilkår

Da et syndikeret lån bidrages til af flere långivere, kan lånet struktureres i forskellige typer lån og værdipapirer. De forskellige lånetyper tilbyder forskellige typer renter, såsom faste eller flydende renter Flydende rente En variabel rente henviser til en variabel rente, der ændres over gældsforpligtelsens løbetid. Det er det modsatte af en fast rente. , hvilket gør det mere fleksibelt for låntager. Også låntagning i forskellige valutaer beskytter låntager mod valutarisici som følge af eksterne faktorer som inflation og statslige love og politikker.

3. Stor mængde

Lånesyndikering giver låntagere mulighed for at låne store beløb for at finansiere kapitalintensive projekter. Et stort selskab eller regering kan låne et stort lån til finansiering af leasing af stort udstyr, fusioner og finansieringstransaktioner inden for telekommunikation, petrokemisk, minedrift, energi, transport osv. En enkelt långiver ville ikke være i stand til at skaffe midler til at finansiere sådanne projekter, og derfor At bringe flere långivere til at yde finansieringen gør det let at gennemføre sådanne projekter.

4. Positivt omdømme

Deltagelse af flere långivere i at finansiere en låntagerprojekt er en styrkelse af låntagerens gode markedsimage. Låntagere, der tidligere har med succes betalt syndikerede lån, fremkalder et positivt ry blandt långivere, hvilket gør det lettere for dem i fremtiden at få adgang til kreditfaciliteter fra finansielle institutioner.

Relaterede målinger

Tak fordi du læste Finance's forklaring på et syndikeret lån. Finance tilbyder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende finansressourcer være nyttige:

  • Gældskonvention Gældskonventioner Gældskonventioner er begrænsninger, som långivere (kreditorer, gældsejere, investorer) indgår på udlånsaftaler for at begrænse låntagers (debitors) handlinger.
  • Juniortranche Juniortranche En juniortranche er en usikret gæld, der ligger mindre prioriteret inden for tilbagebetaling end anden gæld i tilfælde af misligholdelse. Også kaldet ansvarlig gæld
  • Forpligtelsesbrev Forpligtelsesbrev Et forpligtelsesbrev er en formel bindende aftale mellem en långiver og en låntager. Det skitserer vilkårene og betingelserne for lånet og arten af ​​det potentielle lån. Det fungerer som den aftale, der indleder en officiel lånelåningsproces.
  • Senior og efterstillet gæld Senior og efterstillet gæld For at forstå senior og efterstillet gæld skal vi først gennemgå kapitalstakken. Capital stack rangerer prioriteten for forskellige finansieringskilder. Senior og efterstillet gæld henviser til deres rang i en virksomheds kapitalstabel. I tilfælde af likvidation udbetales seniorgæld først