Neteksport - Oversigt, hvordan man beregner, vigtighed

Nettoeksport er forskellen mellem et lands værdi af import og dets værdi af eksport. Det kan være enten positivt eller negativt.

Netto eksport

Resumé

 • Nettoeksport er forskellen mellem værdien af ​​et lands eksport versus importen.
 • Nettoeksportværdien kan enten være positiv (handelsoverskud) eller negativ (handelsunderskud).
 • Neteksportvariablen bruges til at beregne et lands BNP.

Positiv versus negativ nettoeksport

Et positivt nettoeksporttal viser et lands handelsoverskud. Det betyder, at værdien af ​​nationens import er lavere end værdien af ​​dens eksport. Et land med handelsoverskud modtager flere penge fra et udenlandsk marked, end det bruger.

Et negativt nettoeksporttal er et handelsunderskud for et givet land. Det betyder, at den samlede værdi af landets import er større end den samlede værdi af dets eksport. Et land med et handelsunderskud bruger flere penge på et udenlandsk marked Bilateral aftale En bilateral aftale, også kaldet clearinghandel eller sideaftale, henviser til en aftale mellem parter eller stater, der sigter mod at holde handelsunderskuddet på en, end det gør.

Sådan beregnes nettoeksport

Nettos eksport af et land kan beregnes som følger:

Netto eksport = værdi af eksport - værdi af import

Hvor:

 • Eksportens værdi er den mængde penge, der genereres af et givet land til varer og tjenester Produkter og tjenester Et produkt er en håndgribelig vare, der markedsføres til erhvervelse, opmærksomhed eller forbrug, mens en tjeneste er en immateriel vare, der stammer fra fra et udenlandsk marked.
 • Importens værdi er den mængde penge, som nationen har brugt på tjenester og varer fra andre lande.

Lad os for eksempel antage, at Malaysia eksporterer 1,89 milliarder dollars gummi og importerer 250 millioner dollars gummi og 390 millioner dollars benzin fra Indonesien.

Ved hjælp af formlen ovenfor beregnes Malaysias nettoeksport som:

Netto eksport = $ 1,89 milliarder - ($ 250 millioner + $ 390 millioner) = $ 1,89 milliarder - $ 640 millioner

Netto eksport = $ 1,25 milliarder

Malaysias nettoeksport er $ 1,25 mia .

Betydningen af ​​nettoeksport

 • Nettoeksportvariablen er meget vigtig i beregningen af ​​et lands BNP. Et handelsoverskud gør det muligt at tilføje nettoeksport til landets BNP.
 • Nettoeksport kan også tjene som et mål for økonomisk sundhed for et land. Et land med en høj eksportværdi genererer indkomst fra andre lande. Det styrker landets økonomiske stilling, da tilstrømningen af ​​penge giver det mulighed for at handle med andre lande.

Hvordan nettoeksporten relaterer sig til BNP

Bruttonationalprodukt (BNP) er en beregning af markedsværdien af ​​alle endelige varer og tjenester, der genereres af et land over en given periode. Der er tre måder at bestemme eller beregne et lands BNP på. De omfatter:

 • Produktion (eller output eller værditilvækst) tilgang
 • Indkomst tilgang
 • Udgiftsmetode (den mest almindelige)

Udgiftsmetode

Udgiftsmetoden er et bruttonationalprodukt (BNP) målesystem, der inkorporerer forbrug, investeringer, offentlige udgifter og nettoeksport. Metoden giver nominelt BNP Nominelt BNP vs. Real BNP Nominelt bruttonationalprodukt (BNP) og Real BNP kvantificerer begge den samlede værdi af alle varer, der produceres i et land om et år. Imidlertid er det reelle BNP justeret for inflation, mens det nominelle BNP ikke er det. , som derefter skal ændres for at imødekomme inflationen og derved producere det faktiske BNP.

Der er fire primære kumulative udgifter til beregning af BNP: husstandsforbrug, offentlige udgifter til varer og tjenester, forretningsinvesteringer og nettoeksport (svarende til eksport minus import af varer og tjenester).

Beregning af BNP ved hjælp af udgiftsmetoden

BNP = C + I + G + (X - M)

Hvor:

 • C - Forbrugerudgifter på varer og tjenester
 • I - Investorudgifter på forretningskapitalvarer
 • G - Offentlige udgifter til offentlige goder og tjenester
 • X - Eksport
 • M - Import

Eksempel

Givet følgende oplysninger om land X:

 1. Forbrugerudgifterne i årets første kvartal var $ 950.000;
 2. De faste investeringer i økonomien udgjorde $ 359.000 (bestående af $ 140.000 på boligejendomme, $ 90.000 på køb af udstyr og $ 129.000 på investeringer i varebeholdninger);
 3. Offentlige udgifter stod på $ 600.000;
 4. Eksporterede produkter til en værdi af $ 540.000; og
 5. Importerede varer til en værdi af $ 290.000.

Beregn landets nettoeksport og dets BNP:

Netto eksport = $ 540.000 - $ 290.000

Netto eksport = $ 250.000

BNP = $ 950.000 + $ 359.000 + $ 600.000 + $ 250.000

BNP = 2,159 millioner dollars

Land X posterer et handelsoverskud (nettoeksport) på $ 250.000 , og dets BNP er $ 2.159 millioner .

Flere ressourcer

Finance tilbyder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -certificering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -akkreditering er en global standard for kreditanalytikere, der dækker finansiering, regnskab, kreditanalyse, pengestrømsanalyse, covenantmodellering, lån tilbagebetalinger og mere. certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende ressourcer være nyttige:

 • Handelsbalance Handelsbalance (BOT) Handelsbalancen (BOT), også kendt som handelsbalancen, refererer til forskellen mellem den monetære værdi af et lands import og eksport over en given periode. En positiv handelsbalance indikerer et handelsoverskud, mens en negativ handelsbalance indikerer et handelsunderskud.
 • Samlet udbud og efterspørgsel Samlet udbud og efterspørgsel Samlet udbud og efterspørgsel henviser til begrebet udbud og efterspørgsel, men anvendes i en makroøkonomisk skala. Samlet udbud og samlet efterspørgsel afbildes begge mod det samlede prisniveau i en nation og den samlede mængde udvekslede varer og tjenester
 • BNP-formel BNP-formel BNP-formlen består af forbrug, offentlige udgifter, investeringer og nettoeksport. Vi opdeler BNP-formlen i trin i denne vejledning. Bruttonationalprodukt (BNP) er den monetære værdi i lokal valuta af alle endelige økonomiske varer og tjenester, der produceres i et land i en bestemt tidsperiode.
 • Bruttonationalprodukt Bruttonationalprodukt Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værdien af ​​alle varer og tjenester produceret af et lands beboere og virksomheder. Det estimerer værdien af ​​de endelige produkter og tjenester, der fremstilles af et lands beboere, uanset produktionsstedet.