Kaizen - Definition, komponenter og forretningseksempler

Kaizen er et japansk ord (改善), der betyder "forbedring" eller "at forbedre." Når det anvendes på erhvervslivet, henviser kaizen til enhver handling, operation eller regel, der anvendes til at gennemføre ændringer Corporate Strategy Corporate Strategy fokuserer på, hvordan man styrer ressourcer, risiko og afkast på tværs af et firma i modsætning til at se på konkurrencemæssige fordele i forretningsstrategi inden for en virksomhed for at få det til at fungere mere effektivt og effektivt.

I den vestlige verden har Kaizen's fokus på maksimering af effektivitet ført til, at de involverede principper ofte omtales som "magert og kaizen".

Kaizen

Nedbryder Kaizen

Med hensyn til at forbedre en forretning skal kaizen påvirke alle, lige fra den fælles medarbejder til den administrerende direktør. En administrerende direktør, en forkortelse for administrerende direktør, er den højest placerede person i en virksomhed eller organisation. Administrerende direktør er ansvarlig for en organisations overordnede succes og for at træffe ledelsesmæssige beslutninger på øverste niveau. Læs en jobbeskrivelse. I de fleste tilfælde betyder det en ændring eller implementering af procedurer, timer, standarder, regler, koder for drift og processer eller ideer, der påvirker, hvordan virksomheden fungerer.

Kaizen blev først bredt praktiseret i Japan efter Anden Verdenskrig og blev stærkt påvirket af amerikanske forretningsmetoder og trænere, der arbejdede for at hjælpe Japan med at genopbygge sit forretningsmarked, herunder kvaliteten og kvantiteten af ​​varer og tjenester leveret i landet og i udlandet. I dag er det nu en verdensomspændende standard, som virksomheder i enhver sektor søger at ansætte. Kaizen-principper anvendes også i miljøer uden for erhvervslivet, såsom i skoler og nonprofitorganisationer.

Kaizen's dualitet

Kaizen er i sidste ende et todelt koncept, hvor handling er en vigtig del, og filosofi eller tankegang er den anden.

Lad os først overveje handlingen. Selv om det kan gøres i meget mindre målestok, er Kaizen ofte begivenhedscentreret. De fleste virksomheder, der søger at indføre kaizen, opretter begivenheder inden for virksomheden med fokus på områder inden for virksomheden, der kan eller skal forbedres. Begivenhederne sigter mod at finde de bedste måder og midler til at gennemføre nødvendige ændringer. Teams af medarbejdere fra alle niveauer i virksomheden er involveret i sådanne begivenheder, fordi ændringerne skal påvirke og gavne alle.

Filosofi-aspektet ved kaizen handler egentlig kun om at opbygge en bestemt type virksomhedskultur og tænkemåde, der tilskynder alle medarbejdere til at være aktivt involveret i virksomhedens succes og produktivitet samt at se efter hinandens bedste. Målet med kaizen-filosofien er at fremme et arbejdsmiljø, der opdrætter positivitet, der derefter afspejles i den måde, medarbejderne arbejder sammen og alene, og hvor dedikerede de er på deres arbejdsplads.

Kaizen - kontinuerlig forbedring

Begivenheder

Kaizen-begivenheder følger PDCA-mønsteret: P lan, D o, C heck, A ct. For at nedbryde det yderligere begynder en typisk kaizen-begivenhed med at samle alle medarbejdere eller i det mindste et par medarbejdere fra hver afdeling i firmaet og opstille mål og standarder designet til at gavne alle og virksomheden som helhed. Under disse begivenheder er en grundig gennemgang af virksomhedens nuværende praksis vigtig for at identificere områder, der har behov for væsentlige ændringer, eller for at lette nye eller bekræftede mål, der ikke nås.

Når planlægningsdelen af ​​en kaizen-begivenhed er gennemført, er det tid til at gennemføre de ændringer, der er aftalt i planlægningsfasen. Processen giver medarbejderne mulighed for aktivt at deltage i implementeringen af ​​nye procedurer og se, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet, moral, og om de har succes med at nå de nyligt skitserede mål.

Efter den første implementering søger ledelsen at få feedback fra medarbejderne og finde ud af, hvilke nye procedurer der ikke fungerer, så de kan finjusteres. Denne række handlinger og kontroller skal fortsætte, indtil den ideelle balance er nået, eller det bestemmes, at nye mål skal sættes og nås.

Kaizen - Plan Do Check Act

Resumé

Kaizen, der engang var et unikt japansk koncept, har spredt sig over hele verden og hjulpet virksomheder og deres medarbejdere med at nå højere produktivitetsniveauer, samtidig med at arbejdsforholdene og virksomhedens moral forbedres. Efterhånden som en virksomhed vokser og ændres, ændres også målene og de nødvendige handlinger for at nå dem. Brug af Kaizen-principperne gør det muligt for en virksomhed at vokse og operere mere effektivt og drage fordel af enhver medarbejder, lige fra CEO og ned.

Yderligere ressourcer

Finance er den officielle udbyder af den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram, der er designet til at hjælpe alle med at blive en verdensklasse finansanalytiker . Følgende økonomiressourcer vil være nyttige til at fremme din økonomiske uddannelse:

  • Brand Equity Brand Equity I markedsføring henviser brand equity til værdien af ​​et brand og bestemmes af forbrugerens opfattelse af brandet. Brand equity kan være positiv eller
  • Ledelsesteorier Ledelsesteorier Ledelsesteorier er begreber omkring anbefalede ledelsesstrategier, som kan omfatte værktøjer såsom rammer og retningslinjer, der kan implementeres i moderne organisationer. Generelt vil professionelle ikke kun stole på en ledelsesteori alene
  • Mulighedsomkostninger Mulighedsomkostninger Mulighedsomkostninger er et af nøglebegreberne i studiet af økonomi og er udbredt i forskellige beslutningsprocesser. Mulighedsomkostningerne er værdien af ​​det næstbedste alternativ.
  • Time Management Time Management Time management er processen med at planlægge og kontrollere, hvor meget tid der skal bruges på specifikke aktiviteter. God tidsstyring gør det muligt for en person at gennemføre mere på en kortere periode, sænker stress og fører til karrieresucces. Denne guide giver en liste over de bedste tip til at styre tiden godt