Erfaring med finansiel modellering - Corporate Finance Institute

Erfaring med økonomisk modellering opnås typisk på jobbet, hvor analytikere skal bygge modeller Typer af finansielle modeller De mest almindelige typer økonomiske modeller inkluderer: 3-opgørelsesmodel, DCF-model, M & A-model, LBO-model, budgetmodel. Oplev de top 10-typer i Excel fra bunden. Modelbygningsprocessen indebærer normalt at analysere en virksomheds historiske finansielle oplysninger Tre regnskaber De tre regnskaber er resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Disse tre kerneudsagn er kompliceret, bygger en prognose for fremtiden og bestemmer, hvad virksomheden Værdiansættelsesmetoder Når en virksomhed vurderes som en igangværende virksomhed, er der tre hovedvurderingsmetoder, der anvendes: DCF-analyse, sammenlignelige virksomheder og præcedenstransaktioner.Disse værdiansættelsesmetoder bruges i investeringsbankvirksomhed, aktieforskning, private equity, virksomhedsudvikling, fusioner og opkøb, gearede opkøb og finansiering er værd. Denne type oplevelse værdsættes højt, da den giver dyb indsigt i muligheden og betragtes som en sjælden dygtighed.

Erfaring med økonomisk modellering