Financial Analyst vs Actuary - Corporate Finance Institute

En økonomisk anlaysts opgave er at indsamle, fortolke og analysere økonomiske oplysninger. En aktuar er derimod en person, der måler og vurderer risiko og sandsynlighed ved hjælp af aktuarvidenskab. En af de største forskelle mellem en finansanalytiker og aktuar er, at førstnævnte arbejder i bankvirksomhed eller i et finanss team i et selskab, mens sidstnævnte arbejder for forsikringsselskaber. Begge erhverv beskæftiger sig med tal fra finansielle analytikere beskæftiger sig med finansiel information, mens aktuarer beskæftiger sig med risikoanalyse.