COVAR-funktion - Formel, eksempler, beregne kovarians Excel

COVAR-funktionen er kategoriseret under Excel Statistiske funktioner Funktioner Liste over de vigtigste Excel-funktioner for finansanalytikere. Dette snydeark dækker 100'ere af funktioner, der er vigtige at kende som en Excel-analytiker. Den beregner kovariansen af ​​to sæt værdier. Som finansanalytiker Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens jobbeskrivelse nedenfor giver et typisk eksempel på alle de færdigheder, uddannelse og erfaring, der kræves for at blive ansat til et analytikerjob i en bank, institution eller et selskab. Udfør økonomisk prognose, rapportering og operationelle målinger, analyser økonomiske data, opret økonomiske modeller, antag, at vi vil se, hvordan to aktier kan bevæge sig sammen i fremtiden. Når vi ser på deres historiske priser, kan vi afgøre, om priserne har tendens til at bevæge sig med hinanden eller overfor hinanden.Det giver os mulighed for at forudsige den potentielle kursbevægelse for en to-aktieportefølje.

En høj, positiv samvariansværdi mellem to aktier indebærer, at når prisen på den ene stiger, sker den også for den anden.

Et højt negativt tal eller en værdi betyder, at når en aktie rykker frem, trækker den anden sig generelt tilbage. Hvis tallet er tæt på nul, med enten et positivt eller negativt tegn, handler de to aktier for det meste uafhængigt.

Kovariansformel

= COVAR (array1, array2)

COVAR-funktionen bruger følgende argumenter:

 1. Array1 (krævet argument) - Dette er et interval eller array med heltalværdier.
 2. Array2 (krævet argument) - Et andet interval eller matrix med heltalværdier.

Bemærkninger

 • Hvis de givne arrays indeholder tekst eller logiske værdier, ignoreres de af COVAR-funktionen.
 • Dataene skal indeholde tal, navne, arrays eller referencer, der er numeriske. Hvis nogle celler ikke indeholder numeriske data, ignoreres de.
 • Datasættene skal have samme størrelse med det samme antal datapunkter.
 • Datasættene må hverken være tomme, eller standardafvigelsen for deres værdier skal være nul.

Hvordan bruges COVAR-funktionen i Excel?

Som en regnearksfunktion kan COVAR-funktionen indtastes som en del af en formel i en celle i et regneark. Lad os overveje et eksempel for at forstå funktionens anvendelser:

Eksempel

Antag, at vi får følgende data:

COVAR-funktion

Vi ønsker at finde ud af kovarians. Kovariansen af ​​værdierne i kolonne B og C i regnearket kan beregnes ved hjælp af COVAR-funktionen ved hjælp af formlen = COVAR (B2: B13, C2: C13).

COVAR-funktion - Eksempel 1

Vi får resultaterne nedenfor:

COVAR-funktion - Eksempel 1a

Det giver resultatet -0.000563, hvilket indikerer en negativ sammenhæng mellem de to lagersæt.

Et par tip om COVAR-funktionen:

 1. Funktionen blev introduceret i MS Excel 2000.
 2. #VÆRDI! error - Opstår, når en eller begge af de leverede dataarrays er tomme.
 3. # N / A! error - Opstår, hvis de givne arrays har forskellige længder.
 4. I MS Excel 2010 blev COVAR-funktionen erstattet af COVARIANCE.P-funktionen. COVAR er dog stadig tilgængelig i MS Excel 2010 (gemt på listen over kompatibilitetsfunktioner) for at muliggøre kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Klik her for at downloade eksempelfilen til Excel

Yderligere ressourcer

Tak for at læse Finance's guide til Excel COVAR-funktionen. Ved at tage dig tid til at lære og mestre disse funktioner, fremskynder du din økonomiske analyse betydeligt. Hvis du vil vide mere, skal du tjekke disse yderligere finansressourcer:

 • Excel-funktioner til økonomi Excel til økonomi Denne Excel til finans-guide vil lære de top 10 formler og funktioner, du skal vide for at være en god finansanalytiker i Excel. Denne vejledning indeholder eksempler, skærmbilleder og trinvise instruktioner. I sidste ende skal du downloade den gratis Excel-skabelon, der indeholder alle de økonomifunktioner, der er dækket af vejledningen
 • Avanceret Excel Formel Course
 • Avancerede Excel-formler, du skal kende Avancerede Excel-formler skal vide Disse avancerede Excel-formler er vigtige at kende og tager dine økonomiske analysefærdigheder til det næste niveau. Avancerede Excel-funktioner, du skal kende. Lær de 10 bedste Excel-formler, som enhver finansanalytiker i verdensklasse bruger regelmæssigt. Disse færdigheder vil forbedre dit regnearkarbejde i enhver karriere
 • Finansiel modelleringscertificeringsprogram FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari